Våra samarbeten

Att få en fungerande gemensam leverantörsportal är ett stort och långsiktigt jobb som behöver hjälp från många företag, inte minst alla aktörer i branschen. Här är några namn på organisationer som vi arbetar med för att uppnå vår vision.

https://www.uc.se
https://www.beast.se
https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk600699/sistk-618-sakra-affarer
https://www.byggnads.se
https://www.sef.se


https://www.id06.se
https://www.av.se
https://azure.microsoft.com/sv-se/global-infrastructure/geographies/#overview
https://auranest.com/sv
http://www.kommunal.se

Är du intresserad av att samarbeta med oss?

Kontakta oss