Trygga leverantörer

Byggbasens TRYGGA Leverantörer syns genom att de har vår logo bredvid sin företagsprofil.

Företagsnamn

Bli en trygg leverantör Prekvalificera här

 • 1. Registrera företaget

  Register the company
 • 2. Aktivera ditt konto

  Register the company
 • 3. Fyll i företagsuppgifter och
  prekvalificeringsfrågor

  Register the company
 • 4. Spara och håll uppgifterna
  uppdaterade

  Register the company
Byggbasens prekvalificering​

Är en tjänst för dig som vill ha underlag för att bedöma om en entreprenör eller leverantör passar dina krav innan du gör en upphandling.​​

En prekvalificerad leverantör har kontinuerliga uppdateringar om deras status, finansiella uppgifter, F-skatt, arbetsgivaravgifter, ID06, rapporter från Arbetsmiljöverket m.m. och en självdeklaration med kollektivavtal, certifieringar, ansvarsförsäkring m.m.​​

Tjänsten är för inköpare och beställare som vill ha rätt underlag för säkrare affärer och främja sund konkurrens inom svenskt samhällsbyggande.​

Prekvalificera
företaget arrow right green

Byggbasen
Se våra senaste TRYGGA Leverantörer här:
AB Fogspecialisten - Västra Frölunda

AB Fogspecialisten - Västra Frölund... verified

AB Fogspecialisten i Göteborg utför byggnadsfogning, fogning, betongreparation, fasadrenovering, Rope Access, Kolfiberförstärking, brandskydd, brandtätning, brandskyddsmålning, brandisolering, PCB sanering, structural glazing,  i Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Kungälv, Borås, Lerum, Alingsås med omnejd.

AB Fogspecialisten är ett företag med mer än 60 års erfarenhet av byggnadsfogning och fogning. Fogspecialisten är det äldsta och största företaget inom fogföretagen. Vi har idag ca:50 personer i verksamheten.

Vi är genom Fog & Brandskyddsföretegen både auktoriserad fogentreprenör, brandtätningsföreteg och ett auktoriserat PCB-saneringsföretag. Forskning och utvecklingsarbete har gjort att vi idag kan genomföra alla typer av PCB-sanering utan miljöstörning och risker för våra kunder. Våra kunder skall känna trygghet i sitt val av fogentreprenör, därför pågår ständig utbildning av vår personal.

AB Fogspecialisten är certifierade enligt BKMA och medlemmar i Byggföretagen.

Kontakta AB Fogspecialisten i Göteborg eller besök hemsidan för mer info när ni söker en fogentreprenör som förutom fogning även arbetar med betongreparationer, fasadrenoveringar, PCB-sanering, behandling av PCB-haltiga isolerglas med mera i Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Kungälv, Borås, Lerum, Alingsås med omnejd.

Företagets profil
Optimera Svenska AB - Hallsberg

Optimera Svenska AB - Hallsberg verified

Optimera är en av Sveriges ledande bygghandelskedjor för proffs.
Vår ambition är att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och samarbetspartners för att därmed öka både vår egen och kundens lönsamhet. Vår kundfokus är yrkesarbetande hantverkare samt konsumenter som värderar service och kunskap.

I våra varuhus finns enbart erkända varumärken för att säkerställa att våra kunder alltid är nöjda med våra produkter. Vår personal genomgår fortlöpande utbildningar för att vår service skall vara i högsta klass.
Optimerakoncernen ägs av franska Saint-Gobain med huvudsäte i Paris och är en av Europas största leverantörer av byggmaterial. Optimera finns förutom i Sverige dessutom i Danmark, Norge, Estland och Lettland.

Företagets profil
MVB Öst AB - Stockholm

MVB Öst AB - Stockholm verified

MVB bedrivs i tre regionala bolag: MVB Syd i Skåne, MVB Astor Bygg i Västra Götaland och Halland samt MVB Öst i Stockholm samt Mälardalen. MVB grundades på 1960-talet och har mer än 50 år av lokalt byggande. MVB är i dag ett av Sveriges största privatägda byggföretag. Vår organisation är entreprenörsdriven och består av cirka 500 medarbetare fördelade på tio kontor. MVB ingår i den familjeägda koncernen AB Gullringsbo Egendomar.

MVB Öst bedriver verksamhet inom byggentreprenader (nybyggnad och ROT), anläggning samt byggservice. Tillsammans med systerbolaget Svenska Hus genomför MVB projekt från idé till projektering, byggnation och förvaltning av bostäder och kommersiella fastigheter. Har du en projektidé eller ett markområde som kan utvecklas och ligger inom våra geografiska verksamhetsområden, vill MVB Öst att du kontaktar dem för en vidare diskussion.

MVB är byggföretaget som med entreprenörskap – präglat av snabba beslutsvägar, kreativa lösningar och finansiell styrka – utför både riktigt stora och mindre byggprojekt. Vårt arbete ska kännetecknas av hög kvalitet, gedigen kunskap, miljömedvetenhet och utföras till ett konkurrenskraftigt pris. MVB ska vara ett av Sveriges mest attraktiva byggföretag att göra affärer med och att vara anställd i.

MVB:s sätt att bidra till minskad klimatpåverkan är att vara med och driva utvecklingen mot mer energieffektiva byggnader. MVB Öst arbetar med energieffektivisering från projektering till förvaltningsskede och har anställd hållbarhetsspecialist och miljösamordnare. Efterfrågan på energismarta och miljöcertifierade hus ökar stadigt och vi bygger idag enligt flesta typer av miljöklassificeringar såsom Passivhus, Svanen, Miljöbyggnad (Brons till Guld), Green Building och LEED.

MVB har en hel del styrkor. Bland annat är MVB lokala med en platt organisation, det innebär att MVB Öst är nära sina kunder och har god kännedom om marknaden. Företaget har en närvarande ledning med korta beslutsvägar. Dessutom präglas MVB av kunskap, genom åren har företaget skaffat sig stor kunskap och erfarenhet från projekt av olika karaktär och komplexitet. MVB Öst eftersträvar hög kvalitet och företaget är stolta över sina hantverkare och arbetar enligt BF9K, ett kvalitetssystem som är jämställt en ISO-certifiering. MVB:s storlek och finansiella styrka ger företaget kapacitet och ekonomisk trygghet att utföra riktigt stora projekt.

Företagets profil
CanEco Tak & Miljö AB - Broby

CanEco Tak & Miljö AB - Broby verified

Caneco Tak & Miljö AB med säte i Broby erbjuder lösningar inom buller-, mark-, vatten- och takanläggningar. Med Canecos långa erfarenhet inom branschen och sitt urval av förstklassiga produkter kan du känna dig trygg i att du får en lösning som fungerar och hållet i många år framöver när du anlitar Caneco Tak & Miljö AB.

Caneco Tak & Miljö AB:s konsulter har lång erfarenhet inom branschen. Bolaget erbjuder produkter från kända och marknadsledande tillverkare. Caneco levererar och installerar lösningar i hela Sverige.

Företagets profil
AB Joma - Gnosjö

AB Joma - Gnosjö verified

JOMA AB är en tillverkare och leverantör av byggbeslag, takstolsfästen, vinkelbeslag, takfästen, fästelement, murverk, spikplåt, med mera.

JOMA AB - specialisten på plåt och tråd. Vi tillverkar byggbeslag och kramlor för byggnadsindustrin. Riktar, kapar och bockar tråd. Vi arbetar i rostfritt/rostfritt syrafast. Försäljning av tråd. Tillverkning av produkter efter kundspecifikation. Vi erbjuder även produkter inom murverksarmering och spännband.

Jomas fabrik och huvudkontor är belägen i Målskog i den mycket expansiva och företagsrika Gnosjöregionen, en region som präglas av entreprenörsanda och innovationskraft. Bearbetning av rostfritt material är en del av företagets specialiteter. Jomas stora lagerkapacitet och höga servicegrad garanterar snabba leveranser av standardsortiment.

Maskinparken omfattar excenterpressar med en kapacitet på upp till 225 ton. Dessutom maskiner för spiktillverkning, cnc, styrd trådbockning, riktning och kapning av tråd. Företaget har egen verktygsavdelning, konstruktionsavdelning och el- avdelning.

Produkterna marknadsförs och säljs på den nordiska och europeiska marknaden.

JOMA AB arbetar i hela Sverige och är en del av EBIM-Gruppen.

Företagets profil
AB Karlssons Fasadrenovering - Holsbybrunn

AB Karlssons Fasadrenovering - Hols... verified

AB Karlssons Fasadrenovering med säte i Holsbybrunn, Ädelfors, arbetar med fasadrenovering och fasadputs i Jönköping, Linköping, Malmö och andra delar av södra Sverige. AB Karlssons Fasadrenovering med anor från 1970-talet är ett småländskt företag som med värme och omtanke strävar efter högsta kvalité. Med huvudkontor i Ädelfors, avdelningskontor i Malmö och ca 90 medarbetare som är anställda på flera orter utför AB Karlssons Fasadrenovering alla typer av puts- och murningsarbeten. Företaget är specialiserade på fastigheters exteriörer, i detta ingår särskilt fasadarbeten Sedan starten har hög kvalité alltid varit en ledstjärna för företaget, detta för att kunderna alltid ska känna sig trygga i samarbetet med AB Karlssons Fasadrenovering.

Genom god etik och moral i affärer vill AB Karlssons Fasadrenovering långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling där omtanke och ärlighet utgör kärnan för ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Med den kunskap, känsla och skicklighet som krävs för ett hållbart resultat ser företaget till att det blir en lyckad fasadrenovering.

AB Karlssons Fasadrenovering arbetar alltid med största noggrannhet och omsorg och brinner för att bevara kultur och historia i byggnader. Renovering av tegel och puts på kulturbyggnader är något som ligger företaget extra varmt om hjärtat och genom åren har ca 75 kyrkor renoverats samt en stor mängd K-märkta byggnader. Denna typ av arbete övervakas av Länsstyrelsen och länsmuseum. Dessa jobb utför AB Karlssons Fasadrenovering för det mesta som totalentreprenör där företaget håller i taktpinnen och anlitar egna lokala underentreprenörer som AB Karlssons Fasadrenovering arbetat med under lång tid.

Företagets profil
Upglaze AB - Göteborg

Upglaze AB - Göteborg verified

UpGlaze AB utför entreprenad av structural glazing, silikonglas, glasfasader, glastak, isolerglassystem, inglasning med mera. Företagets arbetar med både glassystem och eventuell primär stomkonstruktion. Vi utför projektledning och projektering med tillhörande dimensionering av metall och glas.

UpGlaze AB har 30 års samlad erfarenhet från glas- och byggbranschen. Företaget utför glasentreprenader och structural glazing med egenutvecklade flexibla glassystem med fokus på utvändiga fasader och tak samt exklusiva enkelglaskonstruktioner.

Upglaze AB utför huvudsakligen entreprenader med egna system. Företaget åtar sig gärna totalentreprenader där även bakomvarande stomme ingår. Upglaze AB projekterar och styr hela genomförandeprocessen, detta således till ett effektivt och prisvärt entreprenadutförande.

Kantakta Upglaze AB eller besök hemsidan via länken här nedan för mer information om structural glazing eller andra typer av glasentreprenader.

Företagets profil
Trebolit - Höganäs

Trebolit - Höganäs verified

Trebolit är leverantör av takpapp, tätskikt för tak, med både tätskiktsmattor för enlagstäckning och tvålagstäckning, tätskiktsgarantier samt vattenisolerande membran.

Trebolit utvecklar och marknadsför tätskiktsprodukter och andra byggprodukter speciellt anpassade för den svenska marknaden. Vi startade vår verksamhet redan 1889, vilket innebär att vi är Sveriges äldsta företag i branschen. Därför kan vi lugnt påstå att vi mer än väl vet vad som krävs för att producera tätskikt som ger lång och trygg livslängd.

Våra tätskikt är tillverkade i Sverige för det nordiska klimatet. Inblandningen av SBS (som är en gummipolymer) är förhållandevis stor, vilket ger överlägset elastiska egenskaper jämfört med produkter som har lägre andel gummi och är tillverkade för varmare klimat i södra Europa.

Inget tak är bättre än dess detaljer. För Trebolit är det en självklarhet att erbjuda kompletta system för alla taktyper. Allt från prefabricerade detaljer till tätskiktsmaterial - från den lilla detaljen till optimerad funktionell helhet.

Trebolit samverkar med etablerade takentreprenörer över hela Sverige, bl a genom fortlöpande utbildning i läggningsteknik och produktkännedom.

Företagets profil
Containertjänst - Skogås

Containertjänst - Skogås verified

För en del är en container en fyrkantig förvaringslåda av stål. Och inte så mycket mer.

För oss är det en flexibel och multifunktionell produkt med mängder av möjligheter och användningsområden som vi kan erbjuda våra kunder till en bra affär. Det är det senare synsättet som har styrt vår verksamhet sedan starten 1988.

Containertjänst är ett familjeföretag i andra generationen startat av åkeriägaren Gösta Johansson. Vår affärsidé är att vara bäst på containrar och säkra vägprodukter för byggrelaterad verksamhet. Vi levererar vi från våra depåer i Länna och Sollentuna i Stockholm samt i Göteborg. I våra två verkstäder svetsar vi, snickrar och målar för att kunna leverera skräddarsydda containrar och säkra vägprodukter. Det vi gör har andra svårt att matcha i området Stockholm Mälardalen.

Vare sig man vill hyra eller köpa våra produkter så vill vi alltid ge en riktigt bra affär till våra kunder. Både när det gäller pris, kapacitet och snabb leverans. Vi klarar av att leverera stora volymer av containers och vägprodukter till hög kvalitet och branschens bästa hyrespriser. Vi erbjuder inte allt men det vi erbjuder gör vi bra. Hos oss gör du alltid en riktigt bra affär.

Företagets profil
Alnova Balkongsystem AB - Hisings Kärra

Alnova Balkongsystem AB - Hisings K... verified

Alnova Balkongsystem AB etablerades i Göteborg år 1979. Utvecklingen har gått från handskisser i sockerbruket till industriellt hantverk och modern design. Alnova tillverkar och marknadsför egenutvecklade balkonginglasningar, räcken, skärmar och tak. Alnova Balkongsystem AB har gått från 2 personer som drev hela företaget, från handskissade räcken till produktion och montage, till att utvecklas som en stark arbetsgivare. Idag består Alnova Balkongsystem AB av ca 60 anställda i en högt digitaliserad process från ritandet till en toppmodern maskinpark i produktion.

Alnovas långa erfarenhet av tekniska lösningar för balkonger gör att företaget kan erbjuda sina produkter både under enkla och mer utmanande förutsättningar. Systemen från Alnova Balkongsystem AB erbjuder stora valmöjligheter i önskemål av design och utförande för att anpassas till olika miljöer och arkitektur. Systemen är lätta, starka och föredömligt enkla att montera samt kräver minimalt med underhåll, vilket ger god ekonomi på både kort och lång sikt. Varje produkt skräddarsys enligt unika förutsättningar för varje enskilt projekt och tillverkas med en kombination av moderna maskiner och ett genuint hantverk.

Alnova Balkongsystem AB har idag ett stort team som består av säljare, projektledare, CAD-konstruktörer, inköpare, produktionspersonal och montörer. Alnovas medarbetare har ett nära samarbete med varandra, eftersom både tillverkning och kontor ligger i samma byggnad. Förutom ett brett standardsortiment har Alnova även möjlighet att designa och konstruera nya räckeslösningar som följer kundernas önskemål. Via Alnovas samarbetspartners erbjuder företaget även balkongplattor i betong eller komposit. En komplett utställningshall finns på Alnova Balkongsystem AB:s huvudkontor i Orrekulla industriområde i Göteborg samt en mindre utställning på försäljningskontoret i Stockholm.

Företagets profil
Cembrit AB - Stockholm

Cembrit AB - Stockholm verified

Cembrit AB har försäljning av fibercementskivor, byggskivor i fibercement och cementskivor: däribland vindskyddsskivor och fasadskivor. Våra robusta skivor är fuktbeständiga och mögelsäkra. Minerit® är vårt starkaste varumärke och vi är ledande i Sverige.

Våra lösningar tillfredställer höga funktionskrav inom områden som brand ljud, fukt och estetik.

Byggvaror, golvskivor, våtrum, badrum, dusch, mögel, mögelsäker, våtrumsskiva, fuktbeständigt, kakelunderlag, fasader, fasadbeklädnad, mellanväggar, innervägg, yttertak, yttervägg, brandisolering, brandskydd, vindskydd, bjälklag, bullerskärm, tunnlar, bullerplank, plintgrund, krypgrund.

Företagets profil
Bernin Bygg AB - Gnesta

Bernin Bygg AB - Gnesta verified

Bernin Bygg AB i Gnesta utför balkongrenovering, betongrenovering av balkonger, loftgångar och parkeringsgarage, betongreparation, betonglagning, betongarbeten, betongentreprenad, med mera i Stockholm och Mälardalen med omnejd. 


Vi gör alla typer av betongarbeten. Bland våra projekt hittar du alltifrån broar, kajer, påfartsramper till garage, pelare, trappor och tunnlar. Vårt flexibla arbetssätt med effektiva speciallösningar och moderna maskiner ligger till grund för våra lyckade projekt.

Bernin Bygg AB tillhandahåller kundanpassade lösningar för betongrenovering och renovering av balkonger på byggnader med tillhörande betongkonstruktioner. Vi utför i huvudsak reparationer av betong och då främst lagning och renovering av balkonger, gjutning och formning av väggar och bjälklag.

Bernin Bygg AB grundades 1973 och är ett privatägt familjeföretag med ett 40-tal välutbildade medarbetare som i huvudsak driver entreprenader inom Storstockholm och Mälardalen.

Företagets profil
ALT Hiss AB - Alvesta

ALT Hiss AB - Alvesta verified

ALT Hiss AB är tillverkare och leverantör av bostadshissar, personhissar, industrihissar, hydraulhissar, linhissar, rulltrappor, handikapphissar, trappliftar med mera. Företaget utför även service och modernisering av hissar.

ALT Hiss AB startade 1994 men fanns sedan många år tidigare i planering, bakgrunden var nedmonteringen av anrika Devehissar som var ett av Nordens ledande hissföretag på framförallt bostads och industrihissar.

Bolaget startades och ägs idag av fyra delägare med lika många kompletterande bakgrunder, företaget ligger i Alvesta som är ledande ort i Norden på hissproduktion. Kontakta ALT Hiss AB eller besök hemsidan via länken nedan när ni söker information om bostadshissar, industrihissar, personhissar, handikapphissar och trappliftar med mera.

Företagets profil
Nordic Sthlm Bygg AB - Tumba

Nordic Sthlm Bygg AB - Tumba verified

NORDIC BYGG med säte i Tumba är ett byggföretag som hjälper dig med olika sorters byggrelaterade tjänster. Oavsett vilken typ av tjänst som du är i behov av, finns NORDIC BYGG där för att hjälpa dig! 


Hos oss på NORDIC BYGG jobbar skickliga och erfarna hantverkare av flera olika slag. Det är just det som gör att vi kan erbjuda det högkvalitativa och mångfaldiga utbudet av tjänster som vi kan. Vad för typ av byggrelaterad service du än behöver vår hjälp med kan du därför alltid räkna med oss!

NORDIC BYGG vänder sig till flera olika typer av kunder. Det inkluderar bland annat privatpersoner och företag. Så länge som du är baserad i Stockholmsområdet behöver du därför bara kontakta oss för att få hjälp. Vi ser fram emot att få höra från dig!

Företagets profil
Akustikmontage i Söderhamn AB - Söderhamn

Akustikmontage i Söderhamn AB - Söd... verified

Akustikmontage i Söderhamn AB med kontor i Söderhamn och Stockholm startade sin verksamhet våren 1987. Nuvarande bolagsform har företaget haft sedan maj år 1992. Akustikmontage i Söderhamn AB är en auktoriserad undertaskentreprenör vilket är en trygghet för dig som kund. Företaget är specialiserade på undertak och bullerbekämpning. Bolaget arbetar från Norr till Söder, det innebär att hela Sverige är företagets arbetsområde.

Akustikmontage i Söderhamn AB har egna plåtmaskiner för tillverkning av diverse specialprodukter, exempelvis skräddarsydda bullerskärmar, plåtvertikaler och speciallister. Företagets målsättning är nöjda kunder som får det de beställer på utsatt tid och med högsta kvalitét. Regioner, kommuner, fastighetsägare, byggentreprenörer samt slutkunder är kundgruppen hos Akustikmontage i Söderhamn AB. Företaget är medlemmar i Sveriges Byggnadsindustrier och i Undertaksföreningen. Akustikmontage i Söderhamn AB har en miljöpolicy som är högt ställd.

Akustikmontage i Söderhamn AB har ett antal servicebilar, inget jobb är för stort eller för litet för företaget. Kontakta Akustikmontage i Söderhamn AB med ert akustikproblem så kommer företaget med lösningen. Servicebilarna är utrustade med digitala körjournaler enligt RSV krav och Akustikmontage i Söderhamn AB har även en egen bil- och miljöpolicy där endast Euro 6-drivmedel används för bäst miljö i stadstrafik och landsväg.

Företagets profil
Bergslagskyl AB - Spånga

Bergslagskyl AB - Spånga verified

Bergslagskyl AB arbetar med kylservice, kylentreprenad, kylinstallation, värmepumpsinstallation, butikskyla i Ludvika, Borlänge, Lindesberg och Gävle med omnejd.


Bergslagskyl garanterar dig en anläggning som fungerar utan problem och som lever upp till dina krav och förväntningar. 
Lång erfarenhet av villavärme och behörighet att utföra installationsjobbet på ett fackmannamässigt riktigt sätt.

Vi har servat och försett Mellansverige med kylanläggningar i snart 60 år.
Vi levererar totallösningar för såväl kommersiella kylanläggningar som privata hem med miljöenergi och driftsäkerhet i fokus. 

Från Bergslagskyl köper du alltid en färdig funktion, intrimmad och klar!

Totallösningar
Steg för steg till ett bättre inomhusklimat

Förstudie
Vid det kostnadsfria hembesöket intervjuar vi, mäter och kommer med ett utlåtande.
Förslag på lösning
Vi presenterar åtgärder och en anpassad lösning som passar era behov.
Finansiering
Vi ger ett kostnadsförslag och ekonomisk plan där ni har möjlighet att dela upp kostnaderna per månad.
Installation
Vi planerar och genomför installation av lösningen. Utförande och installation sker alltid i enlighet med svensk miljölagstiftning och normer.
Uppföljning
Vi följer upp resultat och ser till att eventuella justeringar utförs. Som alltid har du 5 års garanti samt full service och support.

Företagets profil
U-Form AB - Sävar

U-Form AB - Sävar verified

Vi är specialister på genomföring och fixering av ledningssystem i byggnader för både nyproduktion och ombyggnad.
U-Form AB är en leverantör av täckbrickor, rörgenomföringar, rörstödsböjar, rörinklädnader, ursparningsformar, produkter för golvvärme med mera.

 Företaget tar fram och tillhandahåller nya metoder och produkter som underlättar inom byggnation och installation. Målet är att metoderna ska:

• spara arbetstid
• ge bättre arbetsmiljö
• underlätta samarbetet på bygget
• medge utbyten av en rörinstallation samt
• förebygga skador, ex vattenskador.

Vi har en flexibel tillverkning och försöker när det är möjligt att anpassa oss efter den enskilda kundens behov.

U-Form arbetar kontinuerligt med att ta fram nya metoder och hjälpmedel för att underlätta installationer i byggnader alltsedan 1989. Företaget riktar sig till proffsen i bygg och installationsbranschen. Hör av dig om du vill ha lösning på ett problem, vi kanske kan hjälpa till.

Företagets profil
Injogolv AB - Järfälla

Injogolv AB - Järfälla verified

Injo Golv AB i Järfälla arbetar med industrigolv, butiksgolv, restauranggolv, samt garagegolv och utför golvläggning med fogfria golvbeläggningar, golvrenovering, nyläggning av golv med mera. Strävan är att lägga slitstarka, funktionella och behovsanpassade golvbeläggningar i Stockholm, Uppsala, Norrtälje med omnejd.

Injo Golv AB startades den 1 Juli 2002 efter att ha varit en fristående avdelning i företaget Injo Fog & Golv AB. 1999 övertog vi Ulfcar Entreprenad i Stockholm som under 30 års tid arbetade med olika typer av Acrydur-beläggningar.

Vi sysslar i huvudsak med beläggningar baserade på Acryl, Epoxi eller Polyuretan, men utför också arbeten som t.ex:

* Diamantslipning av golv
* Poolmålning
* Betongreparationer
* Fallspacklingar
* Tätningar

Vår målsättning är att lägga en slitstark och funktionell beläggning som är anpassad till era behov. För att kunna bestämma utförande och lämna en offert efter era förutsättningar så gör vi en kostnadsfri besiktning av golvet.

Vi vet att ett bra förarbete med diamantslipning/fräsning av golvet är väldigt viktigt för resultatet, likväl som att riktiga anslutningar vid golvbrunnar och liknande är en förutsättning för ett lyckat resultat.

När ni behöver renovering eller nyläggning av golv, vänd er med fördel till Injo Golv AB. Inget jobb är för litet eller för stort!

Företagets profil
MHT Takentreprenören i Syd AB - Helsingborg

MHT Takentreprenören i Syd AB - Hel... verified

MHT Takentreprenören i Syd AB är ett kvalitetsanpassat företag med huvudinriktning på entreprenadarbeten med tätskikt och värmeisolering för låglutande tak. Företaget har stor kunskap och erfarenhet inom tak och bolagets mål är alltid att ge kunderna rätt teknisk lösning till rätt pris för varje enskilt projekt. MHT Takentreprenören i Syd AB arbetar med takarbete, takläggning, tätskikt för tak, värmeisolering mm. i Skåne, Halland och södra Småland.

MHT Takentreprenören i Syd AB har sitt kontor i Helsingborg och verksamhetsområdet är i huvudsak Skåne, Halland och södra Småland. Företaget är dock inte främmande för att utföra arbete på andra platser och tittar man tillbaka historiskt ca 30 år, finner man att MHT Takentreprenören i Syd AB haft uppdrag i stort sett hela Europa.

MHT Takentreprenören i Syd AB har fast anställd och välutbildad personal. Totalt 30 personer arbetar i företaget och bolaget är etablerade med takmontörer i de allra flesta kommuner inom arbetsområdet. Därför kan MHT Takentreprenören i Syd AB erbjuda en god och snabb service. Etablerade serviceavdelningar i Helsingborg och Halland gör att bolaget snabbt och enkelt kan hjälpa till vid akuta tillfällen.

MHT Takentreprenören i Syd AB har sitt ursprung i Evers & Co AB i Helsingborg. Evers & Co AB köptes upp av Höganäs AB 1967. 1968 bildas Förenade Tak AB genom sammanslagning av all försäljningsaktivitet inom byggpappområdet hos Bönnelyche & Thuröe AB, Evers & Co, Munksjö AB samt entreprenad-företaget Scantak. 1976 byttes namnet från Förenade Tak AB till Höganäs Tak AB. 1982 Köptes företaget upp av AB Mataki och därav vårt nuvarande namn MHT (Mataki Höganäs Tak).

MHT Takentreprenören i Syd AB är medlemmar i Svenska Arbetsgivarföreningen, Sveriges Byggindustri /Nordvästraskånes Byggförening samt TiB som är tätskiktsentreprenörernas branschorganisation. Vidare är företaget anslutna till Tätskiktsgarantier i Norden AB, vilket innebär att bolaget kan erbjuda 15 års garanti.

Företagets profil
Svenska Lumon AB - Vällingby

Svenska Lumon AB - Vällingby verified

Svenska Lumon AB tillverkar balkonginglasningar till bostäder som sparar energi, företaget har varit en pionjär sedan år 1978. Företaget är en internationell koncern som erbjuder ett flexibelt sortiment av inglasningar för balkong, altan och terrass. Svenska Lumon AB tillverkar och monterar därutöver ramlösa balkong- och terrassprodukter, solskyddsgardiner, balkonginglasning, balkongfasader samt räcken. Svenska Lumon AB levererar inglasningar till stora projekt där hela byggnader glasas in, både vid nyproduktion och fasadrenovering samt till privatkunder som vill glasa in sin balkong eller sin altan som exempel.

Svenska Lumon AB vill erbjuda en produkt som är av hög kvalitet, som är säker och användarvänlig. Föreaget arbetar nära sina kunder och lägger stor vikt vid att hålla vad som lovas. Därför har Lumon hand om samtliga steg i processen. Företaget ansvarar exempelvis för forskning och utveckling, tillverkning, montage samt service och underhåll.

I takt med att marknadens efterfrågan och kundernas krav har ökat har Svenska Lumon AB som marknadsledande tillverkare av balkonginglasningar varit måna om att hänga med i samma snabba takt. Lumon ser alltid till att ligga i framkant och utveckla trendiga och hållbara produkter som anpassas efter den allt mer expanderande marknaden. Idag är Lumon ett känt internationellt varumärke som kunderna kan lita på. Svenska Lumon AB vill hjälpa sina kunder med sin hemtrivsel genom att förbättra och utöka användningen av deras uteplatser.

Företagets profil