Nyheter

SGBC lanserar en ny generation av Sveriges mest använda hållbarhetscertifiering

Dec 06, 2022  |  

SGBC lanserar en ny generation av Sveriges mest använda hållbarhetscertifiering

Miljökraven för byggnader ökar och branschen utvecklas just nu extremt fort. 
Att uppdatera certifieringssystemen i takt med omvärlden är en viktig del i SGBC:s arbete med att framtidssäkra den bebyggda miljön och på så sätt driva klimatarbetet framåt.

- Klimatomställningen är vår tids största fråga och hållbarhetsarbetet måste accelerera trots det osäkra ekonomiska läge vi befinner oss i just nu. Vi vet att fastighetsbranschen står för en betydande del av de negativa klimatutsläppen i Sverige (21 procent). System som Miljöbyggnad är viktiga verktyg då byggaktörerna genom opartiska granskningar visar att man faktiskt uppfyller våra gemensamma miljökrav, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

Syftet med utvecklingen har bland annat varit att arbeta in delar av EU-taxonomin samt uppdatera indikatorer mot andra nya standarder, lagkrav och behov.

- Miljöbyggnad kommer fortsatt ha ett tydligt fokus på uppföljning och verifiering av faktiskt utfall. Det är ett robust styrmedel och komplement till en byggherres miljö- och hållbarhetsambitioner och kravställande under projektering och produktion. Största skillnaden är att vi antagit ett något mer holistiskt synsätt och nu tar hänsyn till bland annat återbruk, cirkularitet och ekosystemtjänster. Vidare har vi lagt större fokus på klimatnytta och klimatrisker, säger Carolina Larsson, chef Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift, SGBC.

Miljöbyggnad ägs och utvecklas av SGBC, som även genomför certifieringarna. Idag är över 2300 byggnader certifierade eller preliminärt certifierade i systemet.Företagsprofil
Läs mer

100% Proffs – nu fullt ut en del av Beijer Byggmaterial

100% Proffs – nu fullt ut en del av Beijer Byggmaterial

Förra året tecknade Beijer Byggmaterial AB avtal om att förvärva 100% Proffs Trä & Byggvaror AB med deras två tillhörande anläggningar, Bandhagen och Rotebro. 

Efter en övergångsperiod kan de nu presentera 100% Proffs som en del av Beijer Byggmaterial fullt ut.

Anläggningarna kommer att jobba vidare som vanligt med samma härliga och kompetenta personal, men nu i nya färger. Med sin gedigna kunskap och kundkännedom har 100% Proffs byggt ett starkt varumärke bland byggproffsen i Stockholmsområdet och är en viktig del i Beijers satsning att skapa marknadens bästa kunderbjudande. 

100% Proffs lever vidare genom en "dual branding" med Beijer Byggmaterial för att även i framtiden vara det självklara valet för alla proffsbyggare. Som en totalleverantör inom byggmaterial & byggförnödenheter med nu 20 anläggningar, bara i Stockholm, kan Beijer erbjuda sina kunder en fantastisk tillgänglighet, leveranskapacitet, kunskap och sortimentsbredd.

- Våra anläggningar kommer även i fortsättningen att vara fokuserade på proffsbyggare och erbjuda produkter och tjänster som förenklar arbetslivet för snickare och andra byggproffs. Det blir spännande att komma in i en större organisation med allt vad det innebär, framför allt stödet från bolagets övriga funktioner. Jag är övertygad att vi med hjälp av det kommer kunna erbjuda ännu bättre stöd i våra kunders projekt i framtiden, säger Lars Jansson, Filialchef på Beijer i Bandhagen.

- Jag är mycket glad att vi har kompletterat vårt redan starka filialnätverk i Stockholm med ytterligare två filialer. 100% Proffs hade precis som Beijer fokus på den professionella byggkunden och jag är övertygad om att 100% Proffs kunder kommer att uppskatta att få tillgång till Beijers breda och starka tjänste- och logistikerbjudande, och inte minst ett brett filialnätverk i Stockholm och övriga Sverige. 

- Vi har under övergångsperioden arbetat tight med våra 50 nya medarbetare och jag ser fram emot att på riktigt börja arbeta tillsammans för att fortsätta utveckla Stockholms vassaste kunderbjudande till stadens alla byggproffs, säger Jens Karlsten, Regionchef på Beijer Byggmaterial AB.


På fotot: Jens Karlsten, Regionchef Stockholm

Dec 06, 2022  |  

Läs mer read-more

Larmet: Allt fler frågor om arbetsbrist

Larmet: Allt fler frågor om arbetsbrist

Ett tecken på detta är att allt fler samtal till Rådgivningen hos Byggföretagen handlar om arbetsbrist.


- Många av samtalen handlar om hur man som arbetsgivare ska gå tillväga vid uppsägning på grund av arbetsbrist, vilken uppsägningstid som gäller och de nya reglerna i Lagen om anställningsskydd, LAS. 
Vi går då tillsammans med arbetsgivaren igenom den steg-för-steg-guide gällande arbetsbrist som finns i Arbetsgivarguiden samt de mallar som finns för att verkställa uppsägningarna efter genomförd MB-förhandling, säger Helena Alkhamisi, ansvarig för Rådgivningen inom kollektivavtal och arbetsrätt på Byggföretagen.

Under november var arbetsbrist det enskilt största sakområde som medlemmarna hade frågor om när de ringde Rådgivningen. Antalet samtal närmar sig nu snabbt toppen från mars 2020, då den första corona-vågen ledde till många frågor i samma ämne.

En undersökning från hösten 2022 visar att 92% av Byggföretagens medlemsföretag anser att Rådgivningen är mycket viktiga eller viktiga för dem i deras arbete.Rådgivningen
Rådgivningen svarar på frågor om kollektivavtal, arbetsrätt, entreprenadjuridik och arbetsmiljö, och är öppen helgfria vardagar under kontorstid.

Arbetsgivarguiden
Byggföretagens medlemsföretag har även tillgång till Arbetsgivarguiden, där man kan få tillgång till bland annat steg-för-steg-guider och mallar i olika frågor.


Dec 05, 2022  |  

Läs mer read-more

Känd leverantör lever upp till ökade hållbarhetskrav

Känd leverantör lever upp till ökade hållbarhetskrav

Både inköpare och privata konsumenter efterfrågar allt mer hållbara material. 
Samtidigt stiger kraven på miljöstandarder årligen i takt med den gröna omställningen. Framtagande av miljödata är en fråga om transparens och trygghet.

ITW Construction Products vill gärna hjälpa sina kunder att nå deras miljöbehov och ambitioner. 
Som leverantör av bland annat fästelement: Skruvar, spik och ankarmassa, har de därför skapat byggvarudeklarationer för sina olika produkter. 

Målet är att skapa tillgänglighet och transparens för stora som små aktörer i byggbranschen.

- För oss är det en fråga om trygghet. Vi vill gärna leva upp till våra kunders krav och erbjuda dem transparens och tydlighet som kan hjälpa dem att fatta mer hållbara beslut. Detta ger även möjlighet att bevisa produkternas kvalitet för deras egna kunder, säger Daniel Kjällander, Business Development Specialist på ITW Construction Products.

Bedömning ska vara en guide för hållbara inköp
Även om det redan finns regler och deklarationer på både nationell och EU-nivå så får byggherrar eller köpare genom ny data tydligare miljöinformation, som till exempel kan visa att en produkt är mer miljövänlig än andra liknande produkter.

- Sverige har varit ett bra ställe att börja på, eftersom man här har högre krav än många andra länder. Därför är det också helt naturligt att expandera till resten av Norden eftersom man också här prioriterar hållbarhetsinsatser högt under byggprocessen, säger Daniel Kjällander.

På den svenska marknaden klassificerar ITW Construction Products nu åtskilliga av sina produkter baserat på deras miljöpåverkan. Det kan vara faktorer så som återvinningsbara förpackningar, möjlighet att återanvända produkten, livslängden samt energiförbrukningen- och källan.

För att skapa ännu större transparens och användarvänlighet leder bedömningen till ett betyg för produkten. Det är en betygsskala mellan “undvik” och “rekommenderas” som kunderna kan ha som underlag när de planerar sina inköp och projekt.

- Ett lågt betyg innebär att våra kunder behöver skriva en avvikelserapport om varför de köpte produkten. En produkt med högre betyg är däremot lättare att dokumentera och underlättar processen för kunden, förklarar Daniel Kjällander. Han understryker att ITW vill föregå med gott exempel och hjälpa sina kunder i omställningen till hållbara byggen.

Utöver miljöbedömningarna kan man även hitta information om material, ytbehandling, färgning, plaster och fyllmedel i den samlade databasen.

Databasen har fungerat som ett pilotprojekt i Sverige. ITW arbetar för närvarande med att utvidga databasen till Danmark, så att fler kunder kan fatta välinformerade inköpsbeslut.

Dec 05, 2022  |  

Läs mer read-more

Skarvsladd till julbelysning kan vara en risk

Skarvsladd till julbelysning kan vara en risk

När en sladd kläms i ett fönster kan höljet på sladden skavas av, har dessutom sladden några år på nacken och använts utomhus så kan materialet ha slitage som gör att det lättare spricker. När höljet på en sladd är trasigt kommer de delar fram som är strömförande.

- Om du kommer åt strömförande delar på en trasig sladd kan du riskera att få en elchock. Det kanske inte låter så farligt med ”chock” och att det bara är ”hushållsel”, men detta är livsfarligt, säger Joel Lee Antman, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Vi har upp till 10 ampere i svenska vägguttag och det är mycket stark ström i förhållande till vad en människokropp klarar av. En strömgenomgång i kroppen kan i värsta fall leda till dödsfall men kan även ge andra långvariga bieffekter.

Skydda dina nära och kära
Dina elprodukter måste vara säkra även för andra i din familj eller besökande. Tänk på att se över din julbelysning varje år innan du sätter upp den. Kolla så att slingorna lyser som de ska och inte lyser för svagt eller för starkt och att kablarna samt stickpropparna är hela. Är du orolig ska du kassera belysningen eller låta ett elföretag titta på den.

- Du ansvarar för dina elprodukter och som ägare av ditt hem även för den fast installerade elen. Ta därför som vana att med jämna mellanrum se över dina elprodukter, även när det inte är jul, säger Joel Lee Antman.

Vad säger ditt försäkringsbolag?
Om det skulle uppstå en brand på grund av att sladden klämts genom en dörr eller ett fönster och det är uppenbara orsaken kan det i värsta fall bli så att du inte får full utbetalning på din försäkring. Kolla upp med ditt försäkringsbolag om vad som gäller.

Om det saknas eluttag utomhus?
Om du är ute i tid kan du fundera på om det behöver installeras ett eller flera uttag utomhus? Tänk på att detta måste utföras av ett registrerat elföretag och att du inte får göra detta arbete själv.

- Batteridrivna ljusslingor är också en variant som dessutom inte är beroende av eluttagets placering, säger Joel Lee Antman.

Säker el utomhus
Produkter du använder utomhus ska minst IP-klass 44, vilket betyder att den har de skyddskrav som krävs för att motstå väder och vind. Det ska stå på produkten om den är tillverkad för utomhusbruk.

Utomhus ska endast jordade uttag och stickproppar användas, du får inte dra exempelvis en sladd inifrån och ut till en ojordad belysning. Har du inte en jordfelsbrytare installerad finns det portabla modeller för eluttag att köpa. På sikt är det ändå bra att kontakta ett elföretag och börja planera för installation av en fast installerad jordfelsbrytare i ditt hem.

Försök att undvika att skarva sladdar utomhus. För varje skarv ökar risken för att något ska gå fel. Lägg inte sladdar på marken där bilar ska köra eller där snö brukar skottas. Vid snöskottning kan en sladd lätt förstöras med en vass skyffel. Tänk också på att inte lägga den där barn brukar leka.

Checklista för säkrare julbelysning
 • Skarva aldrig sladdar genom fönster eller dörrar.
 • Se över belysningen så att den inte är skadad och att den fungerar som den ska.
 • Följ tillverkarens manual för hur den ska användas.
 • Använd jordade sladdar och utomhusuttag.
 • Använd jordfelsbrytare.
 • Skarva inte skarvsladdar.
 • Använd bara produkter som är tillverkade för utomhusbruk med IP44 eller högre.
 • Tänk på var du placerar sladdar på marken.
 • Elprodukter som säljs inom EU ska vara CE-märkta, du ska också kunna hitta tillverkarens namn och postadress på produkten. Saknas detta kanske den heller inte uppfyller de säkerhetskrav som finns.

Dec 02, 2022  |  

Läs mer read-more

Lektion i plåtslageri väcker intresse för framtidsyrke

Lektion i plåtslageri väcker intresse för framtidsyrke

Inom tre år behöver minst 490 nya plåtslagare anställas i Västra Götaland – samtidigt har endast 60 elever sökt in till plåtslagarprogrammet i länet det senaste året.


Under veckan besökte Plåt & Ventbyrån Ytterbyskolan i Kungälv för att bjuda högstadieeleverna på plåtslagerilektioner och samtala med lokala företagare om kompetensbristen i framtidsyrket.

I dag arbetar drygt 1 000 plåtslagare i Västra Götaland – men företagen har svårt att hitta medarbetare. För att möta branschens behov behöver minst 490 nya anställas i länet inom tre år – ett behov som är omöjligt att tillgodose sett till dagens begränsade utbildningsmöjligheter och låga kännedom om yrket.

- Jag brinner för att fler ska bli plåtslagare. Vi har en stor brist på välutbildat folk i branschen, och det har vi haft sedan 90-talet. Kompetensförsörjningen är helt avgörande för att vi ska överleva som företag, säger Mathias Mattson, vd på POGAB i Älvängen.

I Västra Götaland finns det i dag fyra gymnasieskolor som erbjuder plåtslagarutbildning med egen verkstad. En av dessa skolor ligger i Göteborg – och här har endast åtta elever sökt in till plåtslagarprogrammet under det senaste året.

- Jag tycker det är jätteviktigt att fler blir intresserade av plåtslageri. Jag har varit ute på skolor och pratat om yrket sedan jag själv blev klar som lärling. Det känns fräckt när man träffar folk som säger att de valde yrket tack vare att jag pratat på deras skola, säger Hugo Salming, plåtslagare på POGAB i Älvängen, som höll i plåtslagarlektionerna på Ytterbyskolan.

Trots goda framtidsutsikter och möjligheter till direkt anställning efter gymnasiet är vetskapen om vad en plåtslagare gör mycket begränsad. Under besöket på Ytterbyskolan fick eleverna veta mer om yrket och prova på hantverket.

- Det var kul att testa på. Jag ska gå bygg och anläggning på gymnasiet och har mest funderat på att bli murare. Men kanske att jag testar på att bli plåtslagare i framtiden. Vi får se, säger Marcus Mikulic, elev i årskurs nio på Ytterbyskolan.


Foto: Marcus Mikulic, elev i årskurs nio på Ytterbyskolan i Kungälv, testar att arbeta med plåt. Foto: Niklas Jendeby

Dec 01, 2022  |  

Läs mer read-more

Tänd inte en eld du inte kan släcka

Dec 01, 2022  |  

Tänd inte en eld du inte kan släcka

Årligen inträffar cirka 20 000 – 24 000 bostadsbränder i Sverige och 85 procent av de som omkommer eller skadas svårt av brand gör det i sitt hem. En tredjedel av alla bostadsbränder startar i köket och december och januari är de månader då flest spis- och eldstadsrelaterade bränder uppstår.


Var tionde hem saknar en fungerande brandvarnare
I Sverige är den vanligaste brandorsakerna glömd spis och soteld i skorsten och det finns en stark koppling mellan brandens utveckling och förekomsten av brandvarnare. 

I år när energipriserna är extra höga är risken stor att fler väljer att elda i kaminen för att dra ner på elkonsumtionen – Brandskyddsföreningen uppmanar därför alla att se över sitt brandskydd hemma och kontrollera att brandvarnaren fungerar.

- För att förhindra att en brand uppstår är det viktigt att upptäcka den tidigt, och här är en fungerande brandvarnare till stor hjälp. Det är när du sover är du mest försvarslös mot rök och brand, det är därför bra att ha en brandvarnare i eller utanför sovrummet. Man kan se det som en bra och billig livförsäkring för de flesta, säger Björn Almberger, expert på brandlarm och brandvarnare på Brandskyddsföreningen.

- Vi testar tyvärr vår brandvarnare för sällan. Risken är att många känner en falsk trygghet och den dagen något allvarligt händer så visar det sig att man har glömt en så enkel sak som att byta batterier, tillägger Björn Almberger.

Brandskyddsföreningens bästa brandvarnartips:
 • Placera brandvarnaren i taket, läs också alltid tillverkarens anvisningar om placering.
 • Ha minst en brandvarnare per våningsplan. Det bästa är om de är seriekopplade, vilket innebär att alla brandvarnare piper oavsett var i huset det brinner.
 • Se till att dina brandvarnare har standardmärkningen SS-EN 14604.
 • Placera brandvarnare i eller intill sovrum och tänk på att dörrar och väggar dämpar ljudet. Låt dörren till sovrummet vara öppen så du hör om det larmar när du sover.
 • Glöm inte brandvarnare i stugan och båten – och ta gärna med en resebrandvarnare på resan.
 • Se till att få en gratis sms-påminnelse när det är dags att testa brandvarnaren. Se MSB och registrera dig.

Så testar du din brandvarnare
Testa brandvarnaren genom att trycka på testknappen, då kontrolleras hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.

När det är dags att byta batteri avger brandvarnaren en kort signal ungefär en gång per minut. Ha gärna ett batteri i reserv hemma så att du kan byta direkt när det blir aktuellt.

Företagsprofil
Läs mer

Derome slimmar grunden för att öka klimatnyttan

Derome slimmar grunden för att öka klimatnyttan

- Detta förhållningssätt gör att klimatpåverkan för grunden kommer minska 62 procent, säger Amanda Larsson, hållbarhetsansvarig inom Derome.

- Svenska husgrunder byggs normalt med 30 centimeter cellplast vilket är onödigt tjockt i milda Skåne. För Parkstråket använder vi 23 centimeter cellplast som minskar materialåtgången med 20 procent, men endast påverkar energiprestandan marginellt. Dessutom är cellplasten tillverkad av återvunnet material.

Även betongskiktet optimeras
På standardmåttet 30 centimeter cellplast läggs så gott som alltid 10 centimeter betong för att möta standardhöjden på de sockel-element som utgör betongplattans ram. Normalt är dessa 40 centimeter.

- Vi och andra aktörer tenderar att göra som vi alltid gjort, men ska vi bidra till omställningen måste vi våga tänka förbi standard. I Parkstråkets fall gjuts den klimatoptimerade betongen i bottenplattorna sju centimeter vilket betyder att vi sparar drygt 50 kubikmeter betong. Det finns en rejäl besparingspotential om fler byggprojekt i södra Sverige skulle nyttja ett tunnare isoleringsskikt samt minska tjockleken på plattan säger Anders Carlsson, Hållbarhetschef inom Derome. 

Trä från topp till tå
Sammantaget betyder detta att Derome reducerar klimatavtrycket med 62 procent i grunden, men även på andra håll vill Derome utmana. Husen kommer bland annat byggas med stor mängd trä, cellullosabaserad isolering, ett värmebehandlat trätak med solceller och sedumtak på förrådsbyggnader.

Fakta om Parkstråket
Byggstart: Hösten 2022
Första inflyttning: Våren 2023
Stomme: Trä
Fasad: Trä
Tak: Trätak med solceller
Isolering: Cellulosabaserad
Arkitekt: White

Om Derome
Derome är ett familjeföretag i ständig utveckling med drivkraften och viljan att göra saker bättre. Entreprenörsandan som driver oss idag har funnits med sedan starten för 75 år sedan. Vi har ett brett och unikt erbjudande med allt från trä-, bygg-, järn- och industrivaror till färdiga hus och bostadsområden. År 2022 är vi 2800 medarbetare med en förväntad omsättning på 11 miljarder. 


Nov 30, 2022  |  

Läs mer read-more

”En container är så mycket mer än en låda av stål”

”En container är så mycket mer än en låda av stål”

- För många är ju en container en tråkig och stel produkt men för oss är det en smart, modulär och mobil lösning för temporära eller fasta projekt. Det är en låda med mängder av möjligheter som dessutom är hållbar, säger Michael Skärbo, marknadschef på Containertjänst.

Containertjänst ett familjeföretag i andra generationen vars huvudverksamhet är uthyrning och försäljning av olika typer av containrar och säkra vägprodukter, i största utsträckning mot bygg- och anläggningsbranschen. 

Upptagningsområdet för Containertjänst är hela Sverige, med två depåer, en i Länna, söder om Stockholm, och en norr om Stockholm i Sollentuna. Den största delen av arbetsområdet är Mälardalen, men de arbetar rikstäckande.

En bra kundupplevelse
Under förra året blev Containertjänst uppköpta av börsnoterade industrikoncernen Vestum, men den familjära känslan och den personliga servicen är fortfarande lika viktigt. 
- Vi vill se till att kunden alltid har en bra upplevelse från oss, och en av våra styrkor är att kunden får just hög kvalitet och bästa pris, säger Michael. Vi håller en hög servicegrad och har en hög tillgänglighet, vi vill erbjuda en bra affär rakt igenom helt enkelt, och det är det som styr vår verksamhet, fortsätter Michael.

Vilka är era kunder?
- Bygg- och anläggningsbranschen är en väldigt stor del men även andra segment som tillverkningsindustrin, event och mässor, dagligvaruhandel och restauranger. Men, bygg, entreprenad samt infrastruktur är huvudfokus för oss, säger Michael.

Hur ser verksamheten ut, hur arbetar ni?
- Vi erbjuder fraktcontainrar eller sjöcontainrar som det också kallas, i olika storlekar, nyckelfärdiga containerpaket som isolerade byggcontainrar, gas- och miljöcontainrar. Vi bygger även skräddarsydda containerlösningar åt våra kunder, säger Michael.

- Uthyrning och försäljning av standard- och containerpaketen är givetvis en stor del av vår verksamhet, men vi arbetar minst lika mycket med förädling av våra produkter, en container är så mycket mer än en låda av stål, fortsätter Michael.

Ni har specialcontainrar och säkerhetscontainrar, vad kan du berätta om dem?
- Precis, det är här som förädling av produkt kommer in, genom att vi utrustar containrar dels efter kundernas behov och önskemål, men vi har även färdigutrustade specialcontainrar på lager som vi kan leverera samma dag, säger Michael. 

- När jag säger förädling av produkt så menar jag exempelvis mot byggbranschen att vi isolerar containrarna, utrustar med el och belysning, lägger på en försäkringsklassad låsbom, allt för att det skall passa så bra som möjligt och eventuellt motverka inbrott och stölder på en byggarbetsplats, fortsätter Michael.

Hur är en säkerhetscontainer utrustad?
- Vi erbjuder skydd i olika lager, säger Michael. Det är ett skal av stål, sedan på insidan av containern finns bland annat en säkerhetsbur av skyddsklass 3-RC4. Vi har även de bästa låsbommarna på marknaden, påsvetsade robusta gångjärnsskydd som skyddar gångjärnen på utsidan, och ett radarlarm som täcker en 180-gradig cirkel två meter runtom containern, som börjar tjuta om någon kommer för nära, säger Michael. 

- Om tjuven kommer närmare än en meter från containern tar en kamera ett foto, som i sin tur skickas vidare via sms till kunden. Man kan även välja att koppla larmet direkt till en larmcentral med åtgärd som väktare och så vidare, så det här är ett riktigt bra skydd, fortsätter Michael.

Det låter jättebra, men det låter även ganska avancerat och dyrt, hur ska alla byggprojekt ha råd med en säkerhetscontainer?
- Det är faktiskt inte så dyrt som man kan tro. Räknar man in en säkerhetscontainer redan från start, i stället för i efterhand i sin kalkyl, så brukar det alltid vara värt det, säger Michael. Dock är det ju tyvärr så att de allra flesta väntar med att beställa en säkerhetscontainer tills det faktiskt sker något. 
- Tittar man på vad man får med våra kompletta paket så tycker våra kunder att det ändå blir mycket billigare i slutändan. Eller som en kund, Ivan på STHLM ByggAlliance, sa: ”Det är otroligt dumt att vara snål, då blir det bara ofattbart mycket dyrare”.

- Leveranstiden är ofta samma dag, och för uthyrning är vår målsättning att kunna ordna för kunden att ha en container på plats direkt, det finns i lager, fortsätter Michael.

- Det stora problemet för våra kunder är att om de får inbrott så är det ju inte bara maskiner för hundratusentals kronor som försvinner, de drabbas ju även av ett stillestånd, affärsmässigt, säger Michael. Det här blir otroligt kostsamt, att stå utan kanske både material och verktyg men allt rullar på ändå och man har personalkostnader och så vidare, utan att kunna leverera. Det kan i värsta fall innebära vite, fortsätter Michael.

Du har en gedigen bakgrund som marknadschef inom IT-teknik, spelutveckling och medicinteknik, olika SaaS- up scale och start up bolag inom FinTech och MarTech. Vad är den stora skillnaden nu när du befinner dig inom byggbranschen och vad är det bästa med Containertjänst?
- Det bästa med just Containertjänst är att det är högt till tak, och det är också väldigt spännande med ett äldre bolag som har stor tillväxtpotential och mycket kvar att utveckla, säger Michael. Digitalisering och utveckling av kundresan, men även utvecklingen av våra kunderbjudanden, samt hela kommersialiseringen och varumärkesutvecklingen. Att ta sig an detta är både utmanande och roligt, fortsätter Michael.

- Vi har redan en bra position på marknaden, så det är extra roligt att få vara med och vidareutveckla Containertjänst till ett innovativt, modernt och hållbart företag i en cirkulär ekonomi, med hög kvalité och branschens bästa hyrpriser, säger Michael.  

- I ett företag med familjekänsla är det ju mycket fokus på medarbetare, trivsel och så vidare, och trots att vi numera är en del av ett börsnoterat bolag så är det fortfarande den känslan som genomsyrar verksamheten, avslutar Michael.


Nov 30, 2022  |  

Läs mer read-more

Vad är en digitalt mogen byggherre?

Vad är en digitalt mogen byggherre?

Hur kan du som byggherre styra och samordna för bästa digitala nyttor i projekten redan idag?
Vad kan du som byggherre göra för att öka din mognad och hur kan din organisation arbeta med digital transformation?

I samarbete med Byggherrelyftet bjuder Byggherrarna in till en serie fristående webbinarier i syfte att inspirera byggherrar att påbörja sin digitala transformation genom praktiska exempel och tips.

Webbinariet den 1 december vänder sig till dig som arbetar som byggherre inom projektledning, planering, upphandling eller strategiskt arbete inom innovation och digitalisering och som vill veta mer om vilka verktyg och arbetsmetoder som kan hjälpa din organisation med att förenkla den digitala transformationen.

Program - "Ansvar i branschens digitaliseringsresa"

Byggherren i förarsätet i Centralstaden i Stockholm
Anna Bergström, arkitekt och projektutvecklare på Jernhusen om hur de arbetat för ledarskap och digitala nyttor.

Byggherrar och BIM från Amsterdam till Skellefteå
Jasper de Mink, White, om byggherrars roll i användandet av BIM och erfarenheter från digitalt arbete i Nederländerna och Sverige.

Diskussion och frågor - avslutning


Nov 29, 2022  |  

Läs mer read-more

Gemensam insats mot arbetslivskriminalitet

Gemensam insats mot arbetslivskriminalitet

Låga priser kan ha en mörk baksida. Läs om hur människor utnyttjas och hur du kan göra skillnad. 

Det är några av budskapen i den kommunikationsinsats som Arbetsmiljöverket tillsammans med flera andra myndigheter lanserade den 28 november.

Syftet är att öka allmänhetens kunskap och påverka attityder till så kallad arbetslivskriminalitet. Arbetslivskriminalitet är när företag eller organisationer medvetet bryter mot regler i arbetslivet. Det leder till att människor utnyttjas, företag inte kan konkurrera på lika villkor och att skattepengar går till företag som inte har rätt till dem.

Låga priser kan innebära att människor utnyttjas
Kommunikationsinsatsen består bland annat av fejkade annonser som sprids på olika sajter och som erbjuder tjänster till otroligt låga priser. Den som klickar på en annons får upp en sida på Arbetsmiljöverkets webbplats – av.se – som heter ”Låga priser kan innebära att människor utnyttjas”. Där får man veta hur människor, företag och samhälle drabbas av arbetslivskriminalitet, illustrerat med filmade berättelser ur utsatta arbetstagares perspektiv.

Stoppa kriminaliteten i arbetslivet - hitta schyssta företag
Den som vill bidra till att stoppa arbetslivskriminaliteten kan gå in på av.se/stoppakrim och ta del av tips på vad på vad man som konsument kan göra för att hitta schyssta företag när man ska köpa en tjänst.

Myndigheterna kommer också att sprida filmer på TV, bio och i sociala medier. Dessa filmer visar privatpersoner i köpsituationer i olika branscher som är utsatta för arbetslivskriminalitet. Filmerna hänvisar till samma webbsida med tips.

Genomförs av myndigheter mot arbetslivskriminalitet
Myndigheterna som står bakom kommunikationsinsatsen är: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Skatteverket.

Kommunikationsinsatsen är ett regeringsuppdrag och pågår till slutet av året.


Nov 29, 2022  |  

Läs mer read-more

Sila Snacket vinner Årets Jämställdhetspris under årets betonggala

Sila Snacket vinner Årets Jämställdhetspris under årets betonggala

Initiativet har spridit sig brett inom byggbranschen men har även nått utanför den. Nu har de vunnit Årets Jämställdhetspris för sitt arbete.

- Vi är otroligt stolta över detta pris. Det är svårt att tävla i något som jämställdhet men det är också oerhört viktigt att uppmärksamma goda exempel och arbeten där ute och vi är glada över att vara ett av dem. Priset är ett fantastiskt kvitto på att vi når fram och verkligen bidrar med förändring genom vårt arbete, berättar Roger Sandgren, huvudansvarig för Sila Snacket.

Sila Snacket har bara funnits i ett år men har redan blivit en självklar del av byggbranschen och ett initiativ som många hör av sig till, även från andra branscher.

- Vi har sedan vi lanserade haft över 200 möten med olika företag och organisationer som antingen vill gå med i Sila Snacket, ta inspiration från det eller helt enkelt höra sig för om hur de kan dra igång sitt eget inkluderingsarbete. Utöver det har vår föreläsare Charlie Klang hållit i över 50 workshops, föreläsningar och diverse samtal. Bland en del annat. Och det här är bara början. Vi kommer fortsätta arbete för att så många som möjligt ska bli en del av initiativet och välkomnar alla företag som är intresserade, fortsätter Roger.

Nov 28, 2022  |  

Läs mer read-more

75 aktörer satsar på klimatneutralt byggande

Nov 25, 2022  |  

75 aktörer satsar på klimatneutralt byggande

- Det är städerna och EU som driver klimatfrågan framåt och den här plattformen är verkligen en möjliggörare, säger Susan Runsten, processledare hållbarhet på Business Region Göteborg.

Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande är en lokal plattform för strategisk samverkan initierad av Business Region Göteborg. Här samlas hela värdekedjan inom bygg- och fastighetsbranschen för att tillsammans med Göteborgs Stad och akademin hitta nya lösningar som kan ge en snabbare omställning.

Samarbetet ska drivas utifrån behov inom olika utmaningsområden, allt från regelverk till nya material. Plattformen utgår från tio konkreta åtaganden som alla tar avstamp i fem nyckelfaktorer i färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor.

Sedan Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande lanserades i samband med Frihamnsdagarna i augusti har drygt 75 aktörer från hela värdekedjan anslutit.

– Intresset och engagemanget har varit överväldigande under hösten. Nya företag ansluter hela tiden, och den strömmen kommer att fortsätta, det är jag helt övertygad om. Energin var påtaglig på kickoffen. Nu har vi en plattform där vi kan börja samarbeta på riktigt och det känns väldigt tillfredsställande, säger Susan Runsten, processledare hållbarhet på Business Region Göteborg.

– Det är städerna och EU som driver klimatfrågan framåt och den här plattformen är verkligen en möjliggörare. 2019 stod bygg- och fastighetsbranschen för 21 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser och 35 procent av avfallet i landet så det är en otroligt viktig bransch att ställa om. Men nu händer det verkligen. Det finns en oerhörd vilja – branschen vill, staden vill, akademin vill. Och med plattformen går Göteborg före.

Klimatavtryck som är nära noll år 2030
Bakgrunden till plattformen är Sveriges riksdags beslut att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Bygg- och anläggningssektorn har i linje med detta en färdplan som visar på det ansvar branschen är villig att ta för att nå det nationella målet. Samtidigt har Göteborgs Stads Kommunfullmäktige antagit målet att Göteborg ska ha ett klimatavtryck som är nära noll år 2030, där ett klimatneutralt byggande är ett viktigt strategiskt område för att nå målet.

Företagsprofil
Läs mer

Byggföretagen vill se digital tillgång till offentlig information

Byggföretagen vill se digital tillgång till offentlig information

- Det är skillnad på byggare och byggare. Byggföretagen har under lång tid framfört behovet av en ny sekretesslagstiftning som möjliggör delgivande av relevant information, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.


Byggföretagen vill se digital tillgång till offentlig information och ökad samverkan med branschens befintliga system för effektivare leverantörskontroll och mer träffsäkra arbetsplatskontroller.

- Kontroll och uppföljning inom bygg- och anläggningsbranschen sker i dag till stora delar digitalt via det branschägda ID06-systemet. Att koppla nödvändig information från myndigheter till ID06 skulle säkra valideringen. Detta möjliggör avstängning av enskilda ID06-kort och osunda företag kan nekas tillträde till byggarbetsplatser, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen.

Utländska företag som är verksamma i Sverige bör också synliggöras för uppgift om var företaget och dess anställda betalar skatter och avgifter.

- Dessa åtgärder beaktas inte i utredningen - men är helt nödvändiga för att stärka kontrollen som görs i samband med upphandlingar, säger Claes Thunblad.

Sund konkurrens är en prioriterad fråga för Byggföretagen. Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd är b la ledamot i den nationella delegationen mot arbetslivskriminalitet.

Nov 24, 2022  |  

Läs mer read-more

Digitalisering och inkludering på årets största branschevent

Digitalisering och inkludering på årets största branschevent


Förberedelserna är i full gång för Byggmässan 2023, berätta, vad gör ni just nu?
- Det stämmer, vi jobbar på för fullt och nu är alla talare inbokade inför mässan i april, även alla aktiviteter såsom nätverksträffar och så vidare är inbokade och klara, säger Sofie. Vi har som vanligt en otroligt fin uppslutning från varje utställarkategori på mässan, men ännu finns några monterplatser kvar, fortsätter hon.

Byggmässans fokusområden denna gång är Digitalisering, Hållbarhet och Kompetensförsörjning, vad kan du berätta mer om dessa huvudspår?
- När vi planerar och förbereder inför Byggmässan lyssnar vi alltid noga in vad som händer och sker på marknaden, säger Sofie. Vad är viktigt för aktörerna i branschen nu, hur kan vi som mässa bemöta och uppfylla de kunskaps- och områdesintressen som trendar inom i detta fall Byggbranschen, säger Sofie.

- Vi ser ett starkt intresse för digitalisering, som ju är framtiden för byggbranschens strävan mot en mer sammanhängande byggprocess, säger Sofie. På plats i år har vi bland annat Digiverkstaden, en hubb, alltså en expertpanel kan man säga, som svarar på utställarnas och besökarnas frågor kring digitalisering inom byggbranschen. Det kan vara ämnen mellan högt och lågt, allt från hur man skalar en pdf i sin iPad till hur man underlättar sina systemprocesser, säger Sofie. Vi har även flera talare på plats som tar upp vikten av digitalisering och hur det kan utvecklas inom olika områden för denna enorma bransch, fortsätter Sofie.

Sömlöst informationsutbyte mellan utställare och besökare
Sofie berättar att tiderna för att packa med sig massor av montermaterial, foldrar och visitkort i stort sett är förbi. Idag sker informationsutbytet mellan utställare och besökare smidigt och sömlöst genom att besökaren scannar sin deltagarbricka vid utställarens monter, där de får varandras kontaktuppgifter och information som de behöver om de önskar göra en uppföljning.

- Givetvis hindrar ju inte det här att man ändå har givande diskussioner med varandra, mässan månar ju om leads och dess andemening är ju att förvalta och skapa hållbara affärsrelationer, säger Sofie.

Hålla ett helt arbetsliv
- När det kommer till de två övriga huvudspåren Hållbarhet och Kompetensförsörjning så handlar det dels om byggmaterial och verktyg, hur miljövänligt och hållbart vi arbetar där, men lika mycket också om hur hållbar man själv är som yrkesmänniska, hur ska man behålla hälsan i en stundvis slitsam och tung arbetsmiljö, hur bär man sig åt för att hålla ett helt arbetsliv, det gäller ju både fysiskt och psykiskt givetvis, säger Sofie.

- Här kommer ju kompetensförsörjningen in automatiskt, då det gäller att säkerställa att man som arbetsgivare har ett attraktivt erbjudande eller som utbildningsaktör kan erbjuda rätt vidareutbildning, säger Sofie.

Hur arbetar ni med jämställdhetsfrågan på mässan, debatten kring machokultur är ju verkligen aktuell och även diskussionerna kring att få in fler kvinnor i branschen?
- Jag skulle vilja säga att det är bredare än så för oss, säger Sofie. Det här handlar om inkludering i stort, inte om man är man eller kvinna eller vad man identifierar sig som, det viktigaste för att det skall fungera på en arbetsplats är ju rätt person på rätt plats, fortsätter Sofie.

- Under mässan har vi bland annat retorikexperten Elaine Eksvärd som tar upp hur vi talar med varandra på rätt sätt och undviker härskartekniker, vi har även Charlie Klang från ”Sila snacket” som pratar om hur vi når fram till en mer inkluderande arbetsmiljö och får en schysstare jargong, säger Sofie.

Vad är det som står ut med mässan 2023, kan du berätta något särskilt som man kan förvänta sig denna gång?
- Något som är spektakulärt för Byggmässan 2023 är ju att Ola Serneke, som grundat arenan Byggmässan hålls i, står för inledningstalet för mässan detta år. Det är verkligen en inspirerande man med fantastiska byggvisioner, mycket intressant att lyssna på, det blir en upplevelse för alla på plats, säger Sofie.

Och slutligen, hur skulle du beskriva Byggmässan med tre ord?
- Byggmässan är ett fantastiskt event för kunskapsutveckling, affärsmöjligheter och nätverkande, så skulle jag vilja sammanfatta det, säger Sofie.

Nov 23, 2022  |  

Läs mer read-more

Trygg plåt fortsätter att växa

Trygg plåt fortsätter att växa

Dagen till ära passade representanter från Plåt & Ventföretagen på att lämna över en specialbeställd tårta för att uppmärksamma milstolpen.


Auktorisationssystemet Trygg plåt fungerar som en garanti för uppdragsgivare att plåtslageriet de anlitar, har dokumenterade kunskaper och kvalitetsrutiner inom sitt verksamhetsområde och systemet är numera en väletablerad kvalitetsmarkering på marknaden.

- Det är roligt att allt fler upptäcker fördelarna med att vara auktoriserade. Auktorisationen är ett viktigt instrument för att få bort oseriösa spelare från marknaden och höja branschens status. Så ju fler som auktoriserar sig desto bättre, säger Rickard Lindskog, ansvarig för Trygg plåt på Plåt & Ventföretagen.

Mikael ”Micke” Johansson, vd på Husby takplåtslageri, håller med om att Trygg plåt har växt fram som ett bevis på trovärdighet och hantverksskicklighet.

- Trygg Plåt ger en kvalitativ och seriös stämpel som visar att vi har en bred kunskap inom firman. Nu har ju även fler och fler beställare börjat få upp ögonen för Trygg plåt. Så auktorisationen behövs, säger Micke Johansson.

- Trygg plåt ger oss och personalen en bättre och enhetlig styrning på våra projekt och vi är även ISO-certifierade och strävar hela tiden efter att hänga med i utvecklingen, inte minst för att det i dag ställs allt högre krav från beställarna, fortsätter Micke.

Rickard Lindskog konstaterar att Trygg plåt har blivit alltmer känt och efterfrågat i beställarleden. Stora spelare som JM, Skanska och Statens fastighetsverk kräver numera att plåtslagare som vill arbeta med dem ska ha en Trygg plåt-stämpel för att få vara med i deras upphandlingar.

- De som inte är auktoriserade får inte ens räkna på jobbet, så det är förstås också ett stort incitament för alla som vill ha de här jobben att låta auktorisera sig.

Den utökade garantin på utfört arbete, som är ett samarbete mellan Plåt & Ventföretagen och Svensk Byggplåt och som ingår för de företag som har blivit auktoriserade, är ytterligare en morot för många, menar Rickard Lindskog.

- Har man Trygg plåt kan man också lämna tio års extra garanti, det vill säga totalt 20 års garanti, på själva utförandet. Det tror jag också har drivit på utvecklingen mot att fler vill auktorisera sig. Och det är ytterligare en anledning till att byggbolagen nu kräver att deras entreprenörer ska ha Trygg plåt.


FAKTA Trygg plåt
Auktorisationssystemet Trygg plåt är framtagen av bransch- och arbetsgivarorganisationen Plåt & Ventföretagen och är tillgänglig för alla plåtslagerier. Auktorisationen är en garanti för kunder och uppdragsgivare att företaget har dokumenterade kunskaper och kvalitetsrutiner inom sitt verksamhetsområde. De auktoriserade företagen har ett likvärdigt sätt att arbeta med dokumenterad projektstyrning från projektstart till överlämnande av projekt till kund. Auktorisationen utfärdas och kontrolleras av Incert.

Nov 23, 2022  |  

Läs mer read-more

Hans Wigart, vd på Byggbasen: "En effektiv och hållbar process skapar säkra affärer"

Hans Wigart, vd på Byggbasen: "En effektiv och hållbar process skapar säkra affärer"

Att digitalisera processer och samla data för att få bättre inblick i entreprenörers och leverantörers verksamheter innan beslut tas, är därför en mycket viktig del.

Byggbasen är Nordens största gemensamma leverantörsportal för bygg-, fastighet-, och installationssektorn. 

En del av arbetet i deras system grundar sig i att skapa bättre förutsättningar för alla i branschen att göra rätt och att minimera oseriösa aktörers möjlighet att konkurrera ut de som sköter sig.

Hur kan man enkelt förklara Byggbasens affärsidé?
- Vi vill att både köpare och säljare ska ha tillgång till ett digitalt system där man kan jobba med upphandlingar och offerter på ett standardiserat sätt som uppmuntrar kvalitativa processer, säger Hans Wigart, vd på Byggbasen Sverige.

Hur fungerar Byggbasen och hur främjar systemet en sund konkurrens inom branschen?
- I samarbete med branschens organisationer och myndigheter skapar vi en gemensam portal där både köpare och säljare kan skapa förutsättningar för sund konkurrens och säkra affärer, säger Hans.
- Vårt unika system skapar ordning och reda i leverantörsledet och ger bättre förutsättningar för seriösa aktörer samtidigt som alla får en mer effektiv och hållbar process, avslutar Hans.

Nov 23, 2022  |  

Läs mer read-more

"Det ska vara lätt att göra rätt"

"Det ska vara lätt att göra rätt"

I Byggföretagens webbinarieserie ”Forum för sund konkurrens och schyssta byggen” är temat beställarrollen, i alla led. Webbinarieserien består av tre delar med fokus på kunskap och kompetens, regelefterlevnad och ansvar. 

Byggbasen har talat med Johan Flodin, Projektledare Sund konkurrens på Byggföretagen, om hur han ser på just sund konkurrens.

- Sund konkurrens är viktig för hela byggbranschen, och när vi frågar våra medlemmar är det den viktigaste frågan för dem. De upplever att oseriösa företag kommer och konkurrerar ut dem, så vår uppgift är att hjälpa våra medlemmar, och att de som gör rätt ska premieras för det, säger Johan. 

I vilken utsträckning fungerar checklistor för att hindra oseriösa aktörer, ligger det mer arbete bakom själva checklistorna eller hjälper de faktiskt?
- Checklistor och olika vägledningar är ett jättebra verktyg. Det allra viktigaste är ju att det blir gjort. Hos beställaren, men också hos huvudentreprenör, måste man ta sig tid att göra bra kontroller. Det finns många bra digitala system idag som hjälper dig att fatta rätt beslut, där du kan hitta mycket information att sammanställa för att identifiera vilka företag du vill arbeta med, eller inte göra det, säger Johan.

Er söktjänst Schyssta byggare, hur fungerar den?
- För att någon skall kunna bli medlem i Byggföretagen så har vi rigorösa kontroller av de företag vi låter bli medlemmar. Det innebär att vi nekar företag som vill bli medlemmar hos oss. De vi släpper in är schyssta och seriösa företag i branschen, och då vill vi kunna visa upp dem på något sätt. Därför har vi utvecklat söktjänsten Schyssta byggare. Tjänsten är mest riktad mot konsumentsidan, som kanske inte alltid har jättestor vana av entreprenörer och är så insatta i branschen, här kan de därför hitta seriösa aktörer, som genom våra kontroller har fått en kvalitetsstämpel, säger Johan.

Vad är det allra viktigaste för att få bukt med oseriösa aktörer i branschen?
- Digitala beslutsstöd är väldigt bra. Det måste vara administrativt smidigt och enkelt. Det är inte den totala lösningen, men en stor del av den. Det ska vara lätt att fatta rätt beslut. Att ha samlade data tillgänglig under anbudsfasen, som ju är den viktigaste fasen, är avgörande, säger Johan.

Hur ser en vanlig dag ut för dig, som projektledare för Sund konkurrens, vad är ditt främst uppdrag?
- Vad som ska göras det vet man, och varför det ska göras det vet man också. Det är mer hur och att det ska göras som kan vara klurigt. Vi måste hitta enkla, tydliga sätt att jobba med kontroll vid upphandlingen och under projekttiden, säger Johan.

- Uppföljning och tydliga kontroller av underentreprenörer och även av huvudentreprenörer, det är en nyckel som gör att man kommer långt. Avtal och beställarens krav, hur de upphandlar mot lägsta pris, som tyvärr ibland kan gynna att företag tar genvägar, det behöver vi också arbeta med, fortsätter Johan.

Vad driver dig varje dag i din roll?
- Att jag kan göra skillnad på riktigt, och att det man arbetar med faktiskt ger effekt. För mig är det viktigt att kunna stoppa de som inte gör rätt för sig i branschen, säger Johan.

Projekt Sunda byggen är det mest aktuella hos er nu, berätta vad handlar det om?
- Vi har ett nystartat projekt nu som heter Sunda byggen. Det är ett samarbete mellan Byggföretagen, fackföreningar och myndigheter, berättar Johan.
Här ska vi köra olika pilotprojekt och testa olika kriterier för vad som är ett sunt bygge, vi testar olika uppföljnings- och kontrollverktyg för att kunna identifiera dem. Myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet, Akrim-center, skall vara en av kontaktpunkterna i det här arbetet, så det blir verkligen ett stort och spännande projekt att följa, avslutar Johan.

Nov 23, 2022  |  

Läs mer read-more

Totalentreprenad med Nordic Sthlm Bygg AB

Nov 23, 2022  |  

Totalentreprenad med Nordic Sthlm Bygg AB

Vid en totalentreprenad överlåter du allt arbete och projektledning till oss. Det här innebär att du som kund skriver ett enda avtal istället för flera olika. Istället för att vara i kontakt med många olika företag och personer har du vår arbetsledare som kontaktperson. Det här är det enklaste sättet att riva, renovera och bygga på. Självklart sköter vi även inköp av material, maskiner och uppsättning av ställningar.

Har du några frågor till oss om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt i Stockholm eller någon av våra andra tjänster? Då behöver du bara kontakta oss. Det kan du antingen göra genom att ringa oss, eller så kan du använda något av våra kontaktformulär som du finner här på sidan. Vi ser fram emot att du hör av dig till oss oavsett vilket sätt som du väljer att göra det på!

Företagsprofil
Läs mer

Fler kvinnor än någonsin blir målare

Fler kvinnor än någonsin blir målare

Idag är fler målare än någonsin kvinnor bland utlärda målare, lärlingar, elever på gymnasiet och även på YH-utbildningar ökar andelen kvinnor.

Nya siffror från Skolverket och även branschens egen statistik, visar en positiv trend när det gäller andelen kvinnor i branschen i flera viktiga områden.    

 • Andelen utlärda målare i branschen som är kvinnor är idag 10%.
 • Andelen utlärda målare i åldrarna 30 år och yngre i branschen är idag 24%.
 • Bland lärlingar i branschen är 31% kvinnor.  
 • Bland elever som studerar Bygg- och anläggningsprogrammet/Måleri är 37,5% kvinnor.  

- Det är fantastiska siffror för måleribranschen, både idag och för framtiden, säger Pontus Sjöstrand, vd på Måleriföretagen. 

Måleriföretagen har sedan länge eftersträvat en mer jämlik måleribransch och arbetat kontinuerligt och långsiktigt för att locka fler kvinnor till måleriyrket. En viktig aspekt för hela branschen är att både kvinnor och män stannar inom yrket länge, något som statistiken ger en klar bild av. 

- Detta tyder på att många trivs med sitt arbete och ser möjligheten att fortsätta sin karriär i måleribranschen, en mycket positiv och glädjande trend för alla våra medlemsföretag, säger Pontus.
Nov 22, 2022  |  

Läs mer read-more