Nyheter

Skottsäker vägg revolutionerar byggbranschen

Sep 29, 2022  |  

Skottsäker vägg revolutionerar byggbranschen

En gipsvägg som står emot gevärskulor väntas bli en revolution inom byggbranschen.


Det började som en idé och utvecklades till något banbrytande. Efter två års intensivt arbete finns nu den skottsäkra gipsväggen på marknaden.

– Det är en lättvägg med spontade fibergipsskivor som klarar skottsäkerhetsklassen FB6. Det är helt unikt på marknaden, säger Camilla Lidgren, teknisk chef på Knauf Danogips i Åhus.

Effektiv montering med spik
Till skillnad från tegel och betong är Nail It Safety Skottsäker vägg lätt att montera, även i befintliga byggnader. Den kräver varken gjutning eller förborrade hål. Gipsskivorna fästs effektivt med antingen betongspik eller ballistisk spik med tryckluft och spikpistol. Det gör att monteringen blir mycket mer effektiv och att arbetstiden reduceras.

Noggrann testning
Väggen består av två lager gipsskivor och ett lager Ultraboard på både fram- och baksida. Skivorna monteras med not och spont, vilket innebär att det inte blir några skarvar över reglarna, utan en robust och solid vägg utan svagheter. Produkten har genomgått noggrann testning via RISE.

– Vid en skjutning går kulan genom första skivlagret, men faller sedan ner i luftrummet mellan de två lagren, utan att perforera det bakre skivlagret. Gipsskivorna kan även monteras som både väggar och tak för att skapa ett skyddsrum, förklarar Camilla Lidgren.

Ett billigare och enklare alternativ
Efterfrågan på skottsäkra väggar har ökat. Alltifrån offentliga byggnader, polishus och ambassader, till föreningar, religiösa byggnader, skolor och privatbostäder söker efter sätt att öka säkerheten. Den skottsäkra väggen från Knauf Danogips erbjuder ett billigare och enklare alternativ till de produkter som i dag finns på marknaden.

– Det har tagit nästan två år att få fram vår patenterade produkt, ett halvår att bara hitta rätt sorts spik. Det har varit en rolig resa och vi är stolta över att nu kunna introducera den första skottsäkra lättväggen på marknaden, säger Camilla Lidgren.

Företagsprofil
Läs mer

Allvarliga resultat vid test av värmefläktar och element

Allvarliga resultat vid test av värmefläktar och element

49 rapporter med anmälningar om bristfälliga värmare ligger bakom beslutet att göra gemensam sak och titta närmare på den typen av produkter. 

Många av produkterna visade sig ha allvarliga fel och hade återkallats från slutanvändare. Sex marknadskontrollmyndigheter från Sverige, Bulgarien, Finland, Kroatien, Cypern och Malta genomförde därför en särskild undersökning och resultatet är nedslående.

- Resultatet pekar på att det finns många brister gällande elsäkerhet som tillverkarna behöver åtgärda. Nu kommer en höst och vinter då många funderar på värmekällor av olika slag. Det är viktigt att konsumenten kan känna sig trygg med att produkterna uppfyller kraven, säger Martin Gustafsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Vanliga fel
Produkterna köptes in från såväl fysiska butiker som webbutiker. Totalt testades 19 värmefläktar, 15 konvektorelement, 12 oljefyllda radiatorer och 14 strålvärmare. Exempelvis visade resultatet från värmeprov att höljet smälte och man kunde komma åt spänningsförande delar. Bristerna i de produkter som testats i Sverige har kommunicerats till tillverkarna.

De vanligaste felen som testet upptäckte var:

 • Frånvaro av viktig säkerhetsinformation för användning av värmare mot målgruppen barn och andra utsatta användare.
 • Risk för elektriska stötar från exponerade spänningsförande delar.
 • Risk för brännskador från berörbara ytor vid normal användning.
 • Värmare som välter under lutningstest vilket ökar risken för brand.
 • Tillgängliga spänningsförande delar efter falltestet.
 • Felaktigt monterad kontakt.
 • Uppmätta inre isolationsavstånd var under tillåtna gränser, vilket innebar en ökad risk för elchock.
 • Material som inte är tillräckligt motståndskraftiga mot värme och eld.
 • Märkning som inte klarade krav på varaktighet.

- Var uppmärksam när du ska köpa elprodukter. Den ska ha CE-märkning och bruksanvisning på svenska. Det ska vara lätt att hitta kontaktuppgifter till tillverkaren eller importören. Det ska även finnas en typbeteckning som gör att produkten går att spåra om det skulle behövas. Finns inte detta i anslutning till varan så kan det vara en indikation på att tillverkaren eller importören inte har tillräckliga kunskaper om det regelverk som gäller för den som tillverkar och säljer elektriska produkter, säger Martin Gustafsson.

Vad händer med resultatet i de olika länderna?
Särskilda möten har hållits och projektresultatet har meddelats till EU-kommissionen ANEC, en konsumentorganisation på EU-nivå, CENELEC/TC6, en teknisk kommittee för hushållsprodukter och APPLiA, en branschorganisation för hushållsprodukter. Dessa organisationer kommer att använda resultatet för kommande standardisering och projekt. Projektet hanterades av Prosafe och finansierades delvis av EU-kommissionen.

Sep 28, 2022  |  

Läs mer read-more

Möbelserie för montage på mur

Möbelserie för montage på mur

Nu blir Nolas möbelserie Kajen, designad av Thomas Bernstrand, ännu mer mångsidig genom fler möjligheter till fast placering. 

Genom att montera Kajen på mur kan befintliga stenar, hällar och murar återbrukas och upphöjas till nya sittplatser. Placerade i grupp eller i större strukturer kan Kajen på mur agera som inhägnad åt exempelvis växter eller för att skapa rumsligheter genom att dela av en större plats.

Kajen-serien finns i oljad eller sioo:x-behandlad ek, täcklaserad eller linax-impregnerad furu och oljad FSC-märkt mahogny. Den täcklaserade furun och stativen kan fås i ett flertal färger och går självklart att specialbeställa i unika kulörer för att ge en plats identitet eller passa in i ett befintligt sammanhang.

Sep 28, 2022  |  

Läs mer read-more

Wettergrens tak utför solenergiprojekt för Riksbyggen

Wettergrens tak utför solenergiprojekt för Riksbyggen

Wettergrens Tak har varit verksamma i branschen i över 70 år och har varit en del av Soltechkoncernen sedan augusti 2021. Bolaget är en helhetsleverantör som behärskar allt inom tak och arbetar med privatpersoner, regioner, kommuner, industrier, byggföretag och övriga näringslivet. Med säte i Nyköping har Södermanland, Södertälje och Stockholm tidigare varit bolagets huvudområden, men nu stärker bolaget även sin närvaro i regionen.

Projektet som nu är färdigställt består av takomläggning på åtta huskroppar som fått nya plåttak och även takplacerade solceller installerade. Den totala takomläggningen uppgick till cirka 3 300 kvm och solcellerna täcker en yta om cirka 1 100 kvm och uppdraget har utförts åt Riksbyggen. Vd Frank Fredriksson berättar om vikten av att kunna erbjuda tjänster i större delar av landet.

– Det känns fantastiskt att vi nu är färdiga med det här prestigeprojektet och jag vill tacka Riksbyggen för förtroendet. Vi har tidigare utfört projekt åt dem i Östersund och nu även i Örnsköldsvik vilket är ett bevis på att vi har god kapacitet att utföra tak- och solenergiprojekt även i nordligare län. För oss är det en styrka att inte vara bundna till ett geografiskt område, speciellt när antalet förfrågningar uppifrån landet ökar, säger Frank Fredriksson, vd på Wettergrens Tak.Källa: Solenerginyheter.se

Sep 28, 2022  |  

Läs mer read-more

Byggmässans första fyra talare presenteras

Byggmässans första fyra talare presenteras

Mässans fokusområden är hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjning. Ämnen som återspeglas både i innehållet på scen och bland utställarna. 


Nu presenteras de första fyra seminarierna på mässan:

Design & data – nyckeln till ett hållbart samhälle
Digitaliseringen är avgörande i byggbranschens strävan mot en mer sammanhängande byggprocess, lägre risknivå och ett tydligt förvaltningsperspektiv från start. Denna strävan syftar till ökad cirkularitet, nya hållbara affärsmodeller och lägre bygg- och förvaltningskostnader, samt större utrymme för nyskapande och mer skräddarsydd arkitektur som möter människors liv och behov i deras föränderliga vardag. Lyssna till Petter Green från White Arkitekter kring digitalisering i byggbranschen.

Hållbar arbetsmiljö i byggbranschen
Malin Söderson utsågs till Årets byggkvinna 2022 och är VD på saneringsföretaget Iskad Industri & Skadesanering AB i Stockholm. Hållbarhet i branschen är så mycket mer än de materialval man gör, det handlar också om hållbarhet i ett företagsperspektiv.

Byggkonjunkturen
Tor Borg, analyschef CityMark Analys & Byggfakta, kommer prata om Byggkonjunkturen på seminariet och hur djup nedgången blir. Med avstamp i Byggfaktas projektdatabas kommer han presentera nuläge och framtidsutsikter för byggandet inom olika sektorer.

Hur kan vi arbeta tillsammans för att förebygga arbetslivskriminalitet i byggbranschen
Arbetslivskriminalitet är ett allvarligt samhällsproblem som drabbar arbetstagare, företag, samhälle och statsfinanser. Det handlar om allt från svart arbetskraft, skattebrott, brott mot arbetsmiljölagar och utnyttjande av välfärdssystemet till stölder, överfakturering och mutor. 
Miia Vuolama från ekobrottsmyndigheten kommer berätta om de risker för ekonomisk brottslighet och arbetslivskriminalitet som Ekobrottsmyndigheten ser kopplat till byggbranschen, vilka utmaningar som finns i arbetet med att bekämpa dessa och vilka möjligheter vi har att tillsammans arbeta förebyggande.

Sep 28, 2022  |  

Läs mer read-more

Är det dyrare att bygga hus med lägre klimatavtryck?

Är det dyrare att bygga hus med lägre klimatavtryck?

- Trägrunden är redan på plats och fler innovativa lösningar är på gång berättar Jimi Leo på A-hus, tekniskt ansvarig i projektet. Byggbranschen har stora utmaningar och vi har ett ansvar och möjlighet att driva på utvecklingen. Därför väljer vi att fokusera på material och lösningar som minskar klimatpåverkan utan att kostnaderna sticker iväg. Vi använder till exempel isolering av återvunnet material och framförallt mer trä, fortsätter han.

Enligt A-hus första beräkningar kommer avtrycken minska med cirka 30 procent samtidigt som produktionskostnaden hamnar på en liknande nivå som ett ordinarie hus.Kunskap att återbruka- En viktig del av projektet är att ta tillvara på lärdomar och använda dessa för att implementera nya lösningar både på husfabrikerna och i andra delar av koncernen säger Anders Carlsson, hållbarhetschef inom DeromeAtt hitta nya material är viktigt, men också att de val vi gör idag håller i framtiden. Att de lever upp till samma krav som idag. Att vi har hela kedjan inom Derome ger oss möjlighet att ständigt kunna utveckla och optimera produktionsprocessen, fortsätter han.

Klimatneutralt till 2030
Inom Derome där A-hus ingår finns också ett stort fokus på innovation och forskning för att reducera avtrycken. Målet är att alla småhus ska vara klimatneutrala till 2030. 

- Vi har högt ställda mål och arbetar brett med att minska klimatavtrycken. För att lyckas är samverkan avgörande, både internt och externt. Vi krokar till exempel arm med RISE och universitet kring forskning om träbyggande och vi avslutade nyligen bygget av förskolan Hoppet där lärdomar hjälper branschen att bygga fossilfritt, avslutar Anders.


Sep 27, 2022  |  

Läs mer read-more

Alfix tar krafttag och rustar organisationen med teknisk specialist

Sep 26, 2022  |  

Alfix tar krafttag och rustar organisationen med teknisk specialist

Alfix är ett danskt familjeföretag som genom tre generationer har tillverkat och levererat produkter inom fästmassor, fogmassor och tätskiktssystem till kunder i hela Norden. 

De senaste åren har företaget gjort insatser för att stärka sin närvaro i Sverige och nu tar de ytterligare ett krafttag och anställer Michael Svensson som sin nya tekniska specialist. 
Med många år i branschen, som allt från plattsättare till teknisk chef och nordisk produktchef, kommer Michael in i rollen med stor kunskap och fokus på att lösa utmaningarna inom plattsättning.

- Jag har nästan 20 års erfarenhet av plattsättningsbranschen, både som utförande och hos leverantör. Att jag vet hur produkterna används och att jag har insikt i vad plattsättaren upplever under sin vardag har hjälpt mig oerhört mycket. Det är också något som jag har gemensamt med de andra kollegorna på Alfix, då samtliga i den tekniska avdelningen och säljkåren är yrkesutbildade murare eller plattsättare, och flera har högre teknisk vidareutbildning, säger Michael Svensson.

Hos Alfix kommer Michael Svensson att vara inblandad i projekt och hjälpa till att hitta tekniska lösningar på hur man ska gå till väga för att möta branschens olika utmaningar.

- Jag kommer att ha hand om stort som smått. Allt från att analysera enskilda kunders problem, till att vara involverad i stora byggprojekt. Alfix har med stor framgång erbjudit produkter och system för bassänger och badhus i Danmark. Idag har vi 70 procent av den marknaden och vi vill nu ödmjukt starta samma resa här i Sverige, och därmed erbjuda marknaden kompetenta produkter och system kryddat med seriös teknisk kompetens, säger Michael.
 

Företagsprofil
Läs mer

Har du råd med inbrott?

Har du råd med inbrott?

Stölder från byggarbetsplatser fortsätter att vara ett växande problem för bygg- och anläggningsbranschen. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, anmäldes 8 208 byggstölder under 2019. Det är 23 anmälda stölder per dag, vilket är en ökning med 30 % sedan 2015. 

Stölderna drabbar inte bara företagen hårt ekonomiskt, utan även tidsmässigt. Byggen som drabbas av stillestånd får snabbt ökade kostnader för personal som står utan byggmateriel, verktyg
och maskiner. Även vägarbeten försenas då mätutrustning och andra viktiga maskiner stjäls. Byggföretagen kan utöver detta även drabbas av förseningsviten, som en följd av stölderna.

Utifrån denna problematik har Containertjänst tillsammans med sina kunder utvecklat en säkerhetscontainer i högsta skyddsklass. Containern har utrustats med en specialanpassad säkerhetsbur. En certifierad bur i skyddsklass 3-RC4* som försetts med en certifierad låsbom i klass 5, containerlarm, bakkantsäkringar och gångjärnsskydd. Säkerhetscontainern finns både till uthyrning och försäljning.

Sep 26, 2022  |  

Läs mer read-more

Fler kvinnor söker sig till byggbranschen

Fler kvinnor söker sig till byggbranschen

Regeringens mål om att minst 25% nyanställda inom bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030 går sakta men säkert framåt på Nackademin.
I nära samarbete med arbetsgivarna har de lyckats få fler kvinnor att söka sig till byggbranschen. 

I år har Nackademin i genomsnitt 33% kvinnor på sina program som utbildar framtida arbetsledare, byggnadsingenjörer och projektörer inom Byggbranschen. 
Utbildningar som riktar sig mot Digitalt byggande och VA ligger i framkant där Byggnadsingenjör digitalt byggande och VA-projektör har hälften eller fler inskrivna kvinnor på respektive utbildning. Det ökade intresset anses bland annat vara ett resultat av en längre tids proaktivt arbete i nära samarbete med näringslivet och riktade marknadsinsatser.

– Det vi ser är ett resultat av ett viktigt och målinriktat arbete. Ökad jämställdhet är avgörande för ett framgångsrikt och hållbart samhällsbyggande, säger Astrid Westfeldt Corneman, VD på Nackademin.

Byggbranschen har länge lyft behovet av att öka jämställdheten. Kvinnor efterlyser ofta saker som laganda, kreativitet, utveckling och en möjlighet att göra karriär då de väljer yrke. Allt detta finns i byggbranschen, men det är inte alla som känner till det.


Dessa utbildningar inom Bygg- och anläggning öppnar sin ansökan 12 januari 2023:

Arbetsledare bygg och anläggning
Byggnadsingenjör BIM
Byggnadsingenjör hållbart byggande
Byggnadsingenjör mark och vatten – distans
Byggnadsingenjör ROT
Byggnadsingenjör digialt byggande – distans
Energiingenjör – distans
Järnvägsingenjör
Platschef – distans
Byggnadsingenjör infrastruktur
VA-projektör


Om Nackademin
Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 40 YH-utbildningar inom områden som IT, bygg, kommunikation, design, elteknik och energi, pedagogik samt vård och hälsa i samarbete med företag från branschen. 9 av 10 studenter på Nackademin får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan
Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med stark arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov. Minst en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i Arbete (praktik). Praktik är en nyckel till jobb för många studenter och en effektiv rekryteringskanal för arbetsgivare.

Sep 26, 2022  |  

Läs mer read-more

Nu tar Lumon sitt inglasningskoncept till Skåne

Nu tar Lumon sitt inglasningskoncept till Skåne

Företaget har sedan tidigare varit verksam i regionen när det kommer till nyproduktion och renoveringar av fastigheter, vidare har Lumon haft återförsäljare som sålt och monterat företagets inglasningar åt konsumenter. Men nu satsar Lumon på region Skåne och tar över konsumentmarknaden och startar upp med sitt unika inglasningskoncept för Bostadsrättsföreningar.


- Vi firar 30 år som leverantör av inglasningar i Sverige och vi växer stadigt. Skåne är en mycket intressant marknad och är därför ett givet steg för oss på Lumon i vår tillväxtresa. Vi kommer lägga stora resurser på att bygga upp vår verksamhet i Skåne för att kunna ta hand om såväl våra nuvarande- som våra framtida kunder, säger Magnus Jansson regionchef Skåne och Väst Sverige.

Lumon har valt att placera sitt nyöppnade kontor och lager i Malmö. Enligt Magnus Jansson är detta en strategiskt bra plats för att kunna serva och hjälpa alla sina kunder inom hela region Skåne.

- Vi har under 10-års tid haft två etablerade återförsäljare i Skåne som tillsammans med vår egen projektavdelning (B2B -verksamhet) sålt och monterat tusentals inglasningar runt om i Skåne, så vi har redan från starten många befintliga kunder att ta hand om, fortsätter Magnus Jansson att berätta.

Tack vare att Lumon varit verksamma med sin B2B-verksamhet under många år och därigenom levererat inglasningar och glasräcken till många nyproducerade fastigheter i region Skåne bekräftar Magnus att de redan har en bra workload under 2023 med flera spännande projekt som skall glasas in.

- Med egen verksamhet i Skåne kan vi på Lumon gå in fullt ut på B2C-marknaden. I andra regioner är vi exempelvis mycket starka när det kommer till inglasning i befintliga BRF:er. Vi har ett etablerat inglasningskoncept för BRFer som vi utvecklat under många år. Det ska bli mycket spännande att starta upp det här i Skåne, säger Magnus förtjust.

Lumon har redan påbörjat rekryteringen och kommer att ha 7st nya medarbetare som under hösten startar i gång Lumons BRF-koncept (B2C). Utöver detta kommer Lumon att vidareutveckla sin B2B-verksamahet inom nyproduktion, renovering och hyresmarknaden.

- Vi ser som sagt Skåne som en starkt växande marknad där vi redan har stor efterfrågan på våra produkter. Vi är ett starkt team som startar upp verksamheten och jag är övertygad om att vi kommer ha en ljus framtid i Skåne som leverantör av balkonginglasningar och glasräcken, avslutar Magnus.

Sep 23, 2022  |  

Läs mer read-more

Ny podcast svarar på byggbranschens vattenfrågor

Ny podcast svarar på byggbranschens vattenfrågor

Hur delar man med sig av information och kunskap om VVS-, VA-system, dagvattenhantering och sanitet på ett underhållande och förståeligt sätt? 


Den frågan ställer sig ofta Wavin, en av Europas ledande leverantörer av plaströrssystem till VA- och VVS-sektorn. Deras senaste svar? En podcast.

- VA och VVS-lösningar utgör en central funktion i de flestas vardag, utan att man många gånger vet om det. Detta då de ofta är placerade bakom väggar eller under golv, parkeringsplatser och åkrar. Så vår stora utmaning är att göra det här området synligt, intressant och underhållande för alla, oavsett vilken befattning du har, säger David Jirout, Digitisation & Sustainability Specialist på Wavin Nordics.

Hållbarhet och digitalisering i fokus
Avsnitten kommer att hållas på engelska och ta upp globala utmaningar och problem, samt svara på många av infrastruktur och byggbranschens utmaningar.

- Fokus kommer att ligga på hållbarhet och digitalisering, två nyckelord i dagens byggbransch. Jag är en ung och nyfiken människa som vill lära mig mer om den bransch vi arbetar i. Därför kommer jag att jobba mer som undersökande journalist, för att få fram spännande diskussioner om hur man löser världens utmaningar när det kommer till vatten och avlopp, säger David Jirout.

Gäster från hela Europa
I poddavsnitten kommer David Jirout även att få sällskap av olika gäster som arbetar för Wavin i hela Europa. 

- Våra gäster kommer att komma från flera olika spännande roller hos Wavin. Det kommer att vara personer som är ansvariga för utvecklingen av dagvattenlösningar, sanitet, digitalisering, vattencirkulation, hållbarhet, allt möjligt. Vårt perspektiv är väldigt globalt och vi vill att podcasten ska vara relevant världen över. 

- Sanitetsproblem, klimatförändringar och problem med dagvattenhantering drabbar länder i hela världen, så kan vi lägga fram bevis på lösningar som faktiskt fungerar, på ett lättförståeligt och underhållande sätt, så tror jag att vi har kommit ett markant steg längre på vägen, avslutar David.

 
Podcasten finns tillgänglig på diverse plattformar och du kan läsa mer om The Waves of Wavin på https://blog.wavin.com/da/waves-of-wavin-podcast.

Sep 23, 2022  |  

Läs mer read-more

Ny standard för personalutrymmen i byggbranschen

Ny standard för personalutrymmen i byggbranschen

I den nya skriften har bland annat utformningen av hygienutrymmen skärpts, något som Byggnads länge efterfrågat. Förutsättningarna för bland annat måltider och hygien kan se vitt skilda ut beroende på vilken byggarbetsplats man besöker.

– Att alla ska kunna byta om och duscha i fred är en förutsättning för att byggbranschen ska vara en attraktiv bransch, och för att både män och kvinnor ska trivas på sin arbetsplats. En bodetablering ska ha alla de grundläggande funktioner som resten av arbetsmarknaden ser som självklart, säger Ulf Kvarnström, arbetsmiljöansvarig på Byggnads.

Nu specificeras vad som krävs av en ny bodetablering:

 • Måltider ska kunna intas i ett särskilt matrum eller matutrymme. Detta ska ha sittplatser med ryggstöd vid ett matbord med god plats för alla som äter samtidigt.
 • Omklädningsrum ska vara skilda för män och kvinnor om de behöver använda dessa samtidigt. Planeringen av de tillfälliga personalutrymmena ska göras så att det finns avskiljbara utrymmen för tvätt och ombyte.

Skriften är framtagen av Byggbranschens centrala arbetsmiljöråd (BCA), där parterna Byggnads, Seko, Ledarna och Byggföretagen medverkar. Den bygger i huvudsak på Arbetsmiljöverkets regler och kollektivavtalade överenskommelser mellan parterna. Läs mer om de nya reglerna här.

Ytterst är det en fråga för varje arbetsgivare att säkerställa att den egna personalen har tillgång till utrymmen som uppfyller kraven.

Sep 22, 2022  |  

Läs mer read-more

Rental Properties expanderar i Malmö

Sep 21, 2022  |  

Rental Properties expanderar i Malmö

I nuläget byggs bland annat mängder av nya skolor, bostäder, logistik och en helt ny vårdbyggnad på
sjukhusområdet i Malmö. Staden expanderar i rask takt och det är många som är i behov av tillfälliga
boenden under sin arbetsperiod.

På Linjegatan i Malmö har Rental Properties etablerat sig i ett stort lägenhetskomplex som
erbjuder lägenheter med upp till sex rum som är perfekta för både små och stora team.

Lägenheterna är på 26–130 kvadratmeter, där parkering finns bredvid
huset och läget är bra. Man kan välja att hyra separata bostäder, eller hela
lägenhetskomplexet. Alla lägenheter är som vanligt fullt utrustade med allt man kan behöva, från möbler, till porslin och tvättmaskin.


Om ditt team behöver en bostad under en kortare, eller längre, tidsperiod i Malmö är du alltid
välkommen att kontakta oss på Rental Properties! Besök vår hemsida för mer information.

Företagsprofil
Läs mer

Derome öppnar sin nya bygghandel i Växjö

Derome öppnar sin nya bygghandel i Växjö

 - Jag är otroligt stolt över alla medarbetare som kämpat in i det sista för att göra detta möjligt, säger Rikard Gustafsson som är platschef. Vi kan erbjuda en absolut toppanläggning för yrkeskunder med rymliga lokaler, smidig logistik och ett komplett sortiment av trävaror, byggmaterial och tjänster. Nu ser vi fram emot en fullspäckad invigningsvecka tillsammans med våra kunder och leverantörer, fortsätter han.


Växjö en nyckelregion 
Anläggningen i Växjö blir det halländska familjeföretagets femtioandra totalt och den sjätte i Småland. Etableringen är ett viktigt steg för att stärka Deromes närvaro och utveckling i regionen.

- Vi såg tidigt Växjö som en nyckelmarknad. Här finns ett bra företagsklimat och en stark entreprenörsanda. Vi har stora förhoppningar om att kunderna ska ta till sig av vårt helhetserbjudande och tidsbesparande logistiklösningar. Vi ser också att etableringen blir en viktig språngbräda för en vidare expansion i Småland säger Johan Winroth, vd Derome Bygg & Industri.

Blir PEFC-certiferad
Familjeföretaget Derome med verksamhet inom kedjan från skog till färdigt hus har expanderat stort de senaste åren. Att växa med hållbarhet i fokus är något som kännetecknar hela koncernen. 

- Hållbarhet är viktigt inte bara för oss utan hela branschen. Med egna sågverk och regionlager i ryggen säkrar vi tillgången på material. Att anläggningen dessutom blir PEFC-certifierad och att leveranserna i huvudsak sker med fossilfritt bränsle gör att vi lättare kan möta behovet från kunder som lägger en allt större vikt på hållbarhetsfrågorna, avslutar Johan Winroth.


Vill du besöka eller ha mer information om bygghandeln i Växjö? Kontakt till platschef Rikard Gustafsson: rikard.gustafsson@derome.se, 070-2322719.

Sep 21, 2022  |  

Läs mer read-more

Högt bokningstryck till Nordbygg 2024

Högt bokningstryck till Nordbygg 2024

– Att i dessa oroliga tider våga satsa stort på ett evenemang två år fram i tiden bekräftar att svensk byggsektor har väldigt stort förtroende för Nordbygg. De vet att hit kommer besökare med tung köpkraft. Utställarna är inställda på att delta för att hitta nya affärer, säger Lina Hann, projektledare Nordbygg.

Dryga 60 procent av monterytan i Stockholmsmässans alla tre hallar är redan bokade av snart 400 bolag inför Nordbygg 2024.

– Bokningsläget ser väldigt bra ut, inte minst i paritet med föregående Nordbygg, säger Lina Hann, projektledare.

Det oroliga läget i omvärlden med energikris och en begynnande lågkonjunktur verkar inte påverka beslutet att delta, i alla fall inte i negativ riktning.

– Att man vågar satsa på något som ligger två år framåt tyder på ett stort förtroende för Nordbygg. Vår stora besökarundersökning visade att hela åtta av tio besökare hade inflytande på sin arbetsgivares inköp.

Ny tid, nya lösningar
Hittills har ingen som har sagt att de inte ska vara med pga lågkonjunkturen, det är snarare så att av de ser att det blir viktigare att hitta nya affärer.

– Våra säljare som har örat mot marken tack vare alla kontakter med utställare vittnar om ett behov av att hitta nya lösningar, t ex vad gäller energianvändning och bättre isolering. Nya behov kräver nya idéer, innovationer och leverantörer och dem hittar man på Nordbygg, säger Lina Hann.

Satsar i lågkonjunktur
En utställare som redan bestämt att han ska vara med är Peter Åhs, marknads- och affärsutvecklare på Byggfakta Sverige, som deltagit i Nordbygg i över två decennier.

– Nordbygg har kommit att bli en mycket viktig del i vår marknadsmix. Precis som många andra jobbar vi på Byggfakta till stor del via telefon och webbmöten. Det fysiska mötet blir desto viktigare när det väl blir av. Det finns ingen annan plats vi träffar så många, och för oss rätta, beslutsfattare under så kort tid som på Nordbygg, säger Peter Åhs.

Peter berättar att Nordbygg 2022 var ett av de bästa åren för Byggfakta.

– En mässa är en stor investering och den vill vi ha avkastning på. Eftersom vi noggrant mäter och följer upp alla leads ser vi direkt om mässan har betalat sig och på det grundar vi beslutet att delta.Vi börsintroducerades i höstas och hade med oss flera nya varumärken och tjänster och hade därmed mycket att erbjuda, säger Peter.

Med en lågkonjunktur som hotar betonar Peter Åhs vikten av att marknadsföra sig, att det finns forskning som visar på att så är fallet.

– Även de tjänster vi tillhandahåller blir allt viktigare. Vi hjälper ju våra kunder att hitta affärsmöjligheter och få marknadsinsikter. Att bearbeta byggherrar och lämna anbud är jättekostsamt. Där är våra tjänster och vår information ett viktigt beslutsunderlag, inte minst nu då tiderna blir tuffare och vi kommer att ha många spännande nyheter att visa till 2024, säger Peter.

Nya, gröna lösningar på gång
Under Nordbygg 2022 presenterade många utställare nya grönare lösningar för byggbranschen. Intresset var stort kring nyheterna, inte minst i SSAB:s monter där fossilfritt stål kunde beskådas.

Vid Nordbygg 2026 väntas de första serietillverkade produkterna med den nya produktionstekniken presenteras.

–Det var jättekul att vara på Nordbygg 2022 och träffa alla branschkollegor efter pandemiuppehållet, säger Magnus Andersson.  Många var nyfikna på det nya stålet, men jag ser ännu mer fram emot 2026 då vi kommer kunna presentera färdiga fossilfria produkter. Tillsammans med Volvo har vi redan byggt en dumper, världens första fordon i fossilfritt stål. 
Vi har länge testat produktionstekniken, nu är serietillverkning nästa steg, fortsätter Magnus Andersson entusiastiskt. 


Besök www.nordbygg.se för mer information om mässan eller kontakta:
Lina Hann, projektledare Nordbygg
E-post: lina.hann@stockholmsmassan.se
Tel: 08-749 44 73

Sep 20, 2022  |  

Läs mer read-more

Klassisk elegans blandas med moderna uttryck

Klassisk elegans blandas med moderna uttryck

Ekstrands tillverkar innerdörrar med möbelkvalitet, högre precision på karmar, tätningslister och beslag. 
Den nya dörren Heritage ger en kontinental känsla och passar till huset där klassisk elegans blandas med moderna uttryck.

Heritage är en massiv spegeldörr med 2 speglar i klassisk indelning. Den tillverkas på klassiskt vis, traditionellt byggd med kontraprofiler och träplugg. 
Dörren har bredare ramträ och kraftigare bottenstycke vilket ger ett robust och högklassigt intryck. Vackra profiler och hög ytfinish gör att dörren är något utöver det vanliga. 


Ekstrands Dörrar & Fönster förvaltar ett arv, den klassiska äkta spegeldörren. 
För 50 år sedan fanns många snickerifabriker som tillverkade äkta massiva spegeldörrar, det var så man gjorde dörrarna på den tiden.
Läs mer om dörren Heritage här.

Sep 20, 2022  |  

Läs mer read-more

Maskiner stals för över 500 000 kronor

Maskiner stals för över 500 000 kronor

– Vi har tidigare råkat ut för en rad stölder, med tre under bara en månad och nu vid den senaste stölden försvann maskiner och verktyg för en halv miljon, berättar Ivan Andrijevski, Operativ chef på STHLM ByggAlliance. 

Detta blev droppen för företaget då konsekvenserna var förödande, inte bara i materiella förluster. 

- Allt pappersarbete efter en stöld tar enormt mycket tid och projektet man håller på med tappar tempo och får konsekvenser även för andra på bygget. Vi blev tvungna att agera snabbt och se oss om efter lösningar, fortsätter Ivan.

STHLM ByggAlliance har de senaste fyra åren hyrt vanliga containrar från Containertjänst. När de nu erbjuder säkerhetscontainern blev valet givet för Ivan och kollegorna och de tog ny kontakt
med Containertjänst. 

Säkerhetscontainrarna som hyrs är tio eller tjugo fots containrar, inredda med säkerhetsburar som är mycket tidsödande för en tjuv att ta sig in i. De har rör i rören vilket gör att den som sågar möts av ett inre rör som snurrar. Om tjuven överhuvudtaget kommer så långt. 

Containern är också försedd med larm och radardetektor som känner av närvaro.  Det tas en bild och denna skickas samtidigt till kund och larmcentral med SMS samt åtgärdsinstruktionen aktiveras.
Larmet täcker 180 grader så tjuven kan inte smita in från sidan. 

– Det gäller att göra det så svårt som möjligt för tjuven så inbrottsförsöket måste avbrytas, menar Ivan. Något som är bra är att larmet varnar även på elavbrott. Själva larmet och kameran klarar sig på batteri-backup. Vi diskuterar ofta olika lösningar med Containertjänst, som är bra på att ta hand om feedback från kunderna, fortsätter han.

Efter stöldvågen bestämde sig Ivan och kollegorna för att från och med nu använda säkerhetscontainrar på alla byggen med fem eller fler hantverkare. Kostnaden för hyran tar företaget med från början när man räknar på nya jobb.

– Att inte använda säkerhetscontainrar är inte värt riskerna. Den extra kostnaden tar vi igen på sikt eftersom vi förebygger stillestånd och problem. Det är otroligt dumt att vara snål, då blir det bara ofattbart mycket dyrare, avslutar Ivan.

Sep 20, 2022  |  

Läs mer read-more

Hållbart arbetsliv och friskfaktorer på Byggföretagens årliga konferens

Hållbart arbetsliv och friskfaktorer på Byggföretagens årliga konferens

Genom att fokusera mer på det som gör oss friska på arbetsplatsen, kan vi förbättra hela arbetsmiljön.

­- Det är viktigt att undanröja arbetsmiljörisker men det är även viktigt att tänka till kring vad som gör att vi mår bra och trivs på jobbet. Mår vi bra och trivs så bidrar det i slutändan till att minska även fysiska arbetsmiljörisker, säger Hanna Magnusson, arbetsmiljörådgivare på Byggföretagen i Västernorrland.

Inte minst framhåller Hanna Magnusson vikten av att fundera på hur vi bemöter varandra på arbetsplatsen.

 - Samtalsklimat och hur vi bemöter varandra är kanske det viktigaste. En sådan enkel sak som att säga hej till varandra när vi kommer till jobbet är otroligt viktigt. Att vara hövlig, lyssna på varandra och låta alla vara delaktiga är andra viktiga faktorer säger Hanna Magnusson.

 

Tid: 20 september, 9.30-16

Plats: Clarion hotell, Arlanda

Se hela programmet här: https://ui.ungpd.com/Events/f995b3e6-21ce-4c48-a0a2-020d2728eb25

 
Media är välkomna att delta på Arbetsmiljökonferensen. Anmälan sker till Håkan Lind (hakan.lind@byggforetagen.se)

 

Sep 19, 2022  |  

Läs mer read-more

Fasadgruppen får uppdrag att renovera en av Danmarks största flerfamiljshus

Sep 16, 2022  |  

Fasadgruppen får uppdrag att renovera en av Danmarks största flerfamiljshus

Fasadgruppens dotterbolag BYENS TAG & FACADE A/S i Danmark har fått i uppdrag av A/B Vanløsegaard, att genomföra en omfattande renovering som omfattar 170 lägenheter och 10 kommersiella hyresrätter. Arbetet påbörjas våren 2023 och kommer att pågå i drygt 1 år.

Fastigheten Vanløsegaard byggdes år 1923-24 av den prisbelönta stjärnarkitekten Arthur Carl Johann Wittmaack. Wittmaack har även designat flera ikoniska Köpenhamnsbyggnader såsom Axelborg, Park Bio, Absalons kyrka samt Østerbros swimmingpool och Stadion som är föregångaren till Parken, Danmarks nationalstadion. BYENS TAG & FACADE uppdrag är omfattande och ordervärdet uppgår till cirka 44MDDK.

I projektet energioptimeras befintligt ventilationssystem och 5 200 m2 av fastighetens tak renoveras samtidigt som solceller installeras mot fastighetens gård. Dessutom ska ett nytt system för bättre nyttjande av regnvatten etableras.

Renoveringsprojektet har tilldelats medel från Köpenhamns kommuns stadsförnyelsepool.

- Vi är glada att ha fått förtroendet från bostadsrättsföreningen A/B Vanløsegaard att renovera en kulturfastighet och där BYENS TAG & FACADE's kompetens kommer väl till pass. Vi är stolta att ytterligare en stor bostadsrätt satsar på energieffektiviserande åtgärder i samband med en fasadrenovering , säger Peter Andersen, affärsområdeschef för Fasadgruppen Danmark.

”Vi ser fram emot att komma igång med projektet i samarbete med Bang & Beenfeldt A/S på A/B Vanløsegaard”, säger Casper Borgen Larsen, VD BYENS TAG & FACADE.

Företagsprofil
Läs mer

Undersökning visar på problem i byggbranschen

Undersökning visar på problem i byggbranschen

Novus-undersökningen som LO tagit fram tillsammans med Byggnads visar att medlemmarna är oroliga.

– Det visar att det inte är någon obskyr skumraskverksamhet som pågår i det dolda. Kriminaliteten finns på våra stora arbetsplatser. Där behöver de stora företagen och beställarna göra mer, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Novusundersökningen har fått dessa resultat:

•25 procent av de svarande har senaste året stött på människor i branschen som man vet utnyttjas.

•40 procent är oroliga för att osund konkurrens och arbetslivskriminalitet i deras bransch kommer att påverka dem negativt.

•Över 60 procent av de tillfrågade upplever att fusket ökat eller legat konstant de senaste tre åren. 7 procent menar att det minskat.

Det finns också en vilja från byggnadsarbetarna att få ordning i branschen. Över 90 procent av de tillfrågade uppger att de agerar om de upptäcker missförhållanden på sin egen arbetsplats.Undersökningen är en del av en större rapport som även tittade på branscherna transport, hotell/restaurang och personlig assistans/hemtjänst. 
Resultatet för samtliga branscher finns i LO:s rapport "Kampen för ordning och reda"

Sep 16, 2022  |  

Läs mer read-more