Om oss

Byggbasen är Nordens största gemensamma leverantörsportal för bygg-, fastighet-, och installationssektorn.

Våra samarbetspartners
  • Byggbasen skapar förutsättningar för säkra affärer genom ett unikt system för att prekvalificera leverantörer och entreprenörer.
  • Omfattande underlag för inköpare för att kunna bedöma om entreprenörer/leverantörer passar krav innan upphandling.
  • Ger förutsättningar för sund konkurrens på lika villkor och öppnar fler affärsmöjligheter för seriösa leverantörer.​

Vår vision

Ett tryggare samhällsbyggande

Byggbasen vill skapa en gemensam leverantörsportal för att ge byggbranschen en bättre förutsättning för att göra säkrare affärer, sund konkurrens och uppmuntra ett hållbart samhällsbyggande. Med en gemensam portal kan vi skapa en trygg marknadsplats med effektiva verktyg som minskar administrationskostnader och förbättrar kommunikationen mellan aktörer.

Våra samarbeten

Mindre administration och säkrare affärer

Byggbasen sparar tid och kostnader för både leverantörer och inköpare genom att samla prekvalificeringsdata på EN gemensam leverantörsportal. Information samlas in om företag och dess ekonomi, kvalifikationer, certifieringar, tjänster och produkter och mycket mer.​​

Byggbasen deltar även i kommittén ”Säkra Affärer” som arbetar med standardisering av information som behövs för att säkerställa att leverantörer och beställare agerar på ett tillförlitligt sätt. Läs mer om arbetet på SIS (Svenska Institutet för Standarder).​

Jobba hos oss

​​Vi brinner för att skapa en tjänst som ger byggföretag möjlighet att göra säkrare affärer och jobba med seriösa leverantörer och partners. Vill du hänga med vår spännande resa och jobba med oss?

Work With Us
Work With Us

Vi står för jämställdhet och mångfald​​

Byggbasen finns för alla inom branschen, oavsett din bakgrund, förutsättningar eller var du jobbar. Vi är övertygade om att mångfald inom organisationen ger en mer attraktiv och dynamisk arbetsplats och ger bättre grund för beslut inom verksamheten.​​

Vår jobbmiljö

Det är viktigt för oss med en fantastisk arbetsmiljö där vi ger varandra mycket energi för att nå våra mål och möjlighet att ta hand om våra kunder på bästa sätt. Vi vill ge alla goda utvecklingsmöjligheter och eget ansvar oavsett var i organisationen man befinner sig.