SBA Systematiskt BrandskyddsarbeteDen ska även innehålla information och rutiner vid en eventuell utrymning, hur ni skall agera och vad ni har gjort för förebyggande arbete för en utrymning. Utbildning är en annan del som SBA ska innehålla, ska det stå vad ni har genomgått för utbildningar för att vara mer förberedda vid en eventuell olycka.Genom att ha ett bra och fungerande SBA, Systematiskt brandskyddsarbete, hög utbildningsnivå, fungerande varningssystem så kan man spara värdefull tid. Med detta skapar ni som företag en god förutsättning för att minimera omfattningen av ett tillbud. Detta underlättar också för räddningstjänstens arbete, både genom att ha god kommunikation med dem och att jobba förebyggande enligt SBA.Vi på Brandservice kan hjälpa er med detta, vi kan vara en hjälpande partner till er när ni skapar företagets grundpolicy och dokumentation för ert systematiska brandskyddsarbete. Vi kan även bistå med en av våra brandskyddstekniker med en utomstående åsikt när ni genomför årets kontrollronder.