LK Markvärme TRYGGA LeverantörerDin leverantör


Behovsanpassad driftSystemet består av slingor med markvärmerör som är anslutna till markförlagda fördelare.Markvärmesystemet innefattar utrustning för behovsstyrd drift. Driften styrs då av givare i marken som mäter temperatur och nederbörd och som sedan kopplar in markvärmen när den behövs.Lång livslängdAlla systemets komponenter är tillverkade i korrosionsfritt material, vilket ger lång livslängd och minimalt underhållsbehov.


Effektivt lågtemperatursystemTack vare att LK Markvärme är ett lågtemperatursystem kan du effektivt utnyttja spillvärme från olika processer eller fjärrvärmereturer.


arrow down dark green