LK Markvärme


Behovsanpassad driftSystemet består av slingor med markvärmerör som är anslutna till markförlagda fördelare.Markvärmesystemet innefattar utrustning för behovsstyrd drift. Driften styrs då av givare i marken som mäter temperatur och nederbörd och som sedan kopplar in markvärmen när den behövs.Lång livslängdAlla systemets komponenter är tillverkade i korrosionsfritt material, vilket ger lång livslängd och minimalt underhållsbehov.


Effektivt lågtemperatursystemTack vare att LK Markvärme är ett lågtemperatursystem kan du effektivt utnyttja spillvärme från olika processer eller fjärrvärmereturer.