Fässbergs Kyrka TRYGGA LeverantörerDin leverantör


Befintlig status:


Stora skador på tornets bruksfogar och konstruktion samt sönderfruset och frostsprängt tegel. Invändiga skador på puts i hela tornet samt vapenhus.Åtgärder 2007:


100 % urfräsning av bruksfogar (min 50 mm). Hetvattentvätt samt injektering med kalkstark för att säkerställa bindemedel och höja ph-värdet i konstruktionen. Ommurning av stora fasadpartier i anslutning till fönster och torndelar. Byte av rötskador i tornens takkonstruktioner samt ommurning. Omfogning av kalksandstenen samt granitsocklar. Fogarbeterna utfördes med pigmenterat hydraliskt kalkbruk. En fasad impregnering utfördes med stenimpregnering C2-fasad. Mjukfogningarbeten utfördes runt fönster och anslutande plåtdetaljer. Renovering av invändig tegelstomme samt omputsning i vapenhuset och anslutande torndelar med hydraliskt kalkbruk som avfärgades med pigmenterad hydraulisk kalkfärg.2008:


Utvändig renovering del av fasad i sydväst samt i sakristian enligt ovan.

arrow down dark green