VVS-design

Varje timme PE lägger på råd, ritningar och underlag leder till vinster längre fram. Ett tydligt och noggrant underlag gör att entreprenören kan göra ett bättre jobb i installationen. Dessutom blir driften säkrare och enklare, och den största vinsten av alla – bättre inomhusklimat för människor och bättre förutsättningar för maskiner.

Energianvändningen i en byggnad eller anläggning beror till stor – kanske störst – del på just på hur VVS-lösningarna är designade. Genom att kontakta PE Teknik & Arkitektur AB i ett tidigt skede kan företaget analysera förutsättningarna och påverka helheten i rätt riktning.

En röd tråd bland medarbetarna är en känsla för ansvar och för hållbarhet. Att bygga rätt från början kostar mindre. Att ändra senare är ett slöseri med resurser.

PE tar sig även an de mest krävande uppdragen inom VVS-design, till exempel operationssalar eller renrum för industri och forskning. Där är PE en av få leverantörer som har kapacitet och kompetens att ta fram lösningar av världsklass.

PE Teknik & Arkitektur AB tar fram underlag och lösningar vid ny- och ombyggnation av alla typer av fastigheter, exempelvis kommersiella och offentliga lokaler, industri, sjukhus/vårdcentraler, laboratorier, bostäder, idrottsanläggningar, skolor samt köpcentra och butiker.

Kontakta PE Teknik & Arkitektur AB för mer information!