Infrastruktur

PEs uppdrag har en stor bredd – från att skriva enstaka miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, till att planera hamnar. En gemensam nämnare är att företaget alltid engagerar sig i helhet, hållbarhet och samhällsnytta.

Företaget kommer ofta in i tidiga skeden och många gånger arbetar PE Teknik & Arkitektur AB som en integrerad del av kundens organisation. Genom att jobba i små, engagerade team och en platt organisation kan företaget vara effektivare samtidigt helhetsbilden behålls.

PE tillhandahåller kompetens och personal som kan vara med i hela kedjan – från första kontakt till utvärdering efter slutförande. Företaget erbjuder strategisk rådgivning och tjänster inom infrastruktur för stat, kommun, entreprenörer och privata aktörer. PE Teknik & Arkitektur AB har stor erfarenhet inom betong- och stålkonstruktioner, vatten och miljö, vägarbeten, broarbeten, tunnelarbeten, anläggande av hamnar samt markanläggningsarbeten.

Kontakta PE Teknik & Arkitektur AB för mer information!