Industri & Energi

PE har kontor och verksamhet över hela Sverige och har återkommande kunder inom energi, verkstad, fordon, livsmedel, försvar, pappers- och massaindustri. Den röda tråden är att företagets kunder vill samarbeta med en partner som kan tänka utifrån industrins perspektiv.

Under PEs tak finns en bredd av kompetenser, vilket gör företaget bra på att se helheten i ett uppdrag. Och PE Teknik & Arkitektur AB kan snabbt kalla in sina specialister för punktinsatser. PE matchar varje projekt med rätt team och din kontaktperson följer med genom hela processen, från förstudier och koncept till färdiga projekt.

PE arbetar med både små och stora projekt. Bland annat har företaget konverterat kolkraftverk till förnybar energi och arbetat med nya anläggningar för biodiesel, vågkraft och solenergi. Oavsett om kunderna är inom industri eller energi så har PE Teknik & Arkitektur AB kompetens att göra produktionen mer lönsam, hållbar och konkurrenskraftig.

Kontakta PE Teknik & Arkitektur AB för mer information!