Byggnadsmiljö

PE fokuserar på att göra byggnader mer hållbara ur aspekterna energi, miljö och akustik. Företaget arbetar även med frågor utanför byggnader, till exempel samhällsbuller i samband med stadsplanering eller infrastrukturprojekt.

PEs team arbetar med att skapa en bra livsmiljö för oss och för framtida generationer. Företaget arbetar med projekt inom alla faser av en fastighets livscykel – från tidiga skeden till förvaltning.

Kontakta PE Teknik & Arkitektur AB för mer information!