Byggnadskontruktion

PE tar sig an alla typer av hus, ny- och ombyggnad, stora som små projekt. Företaget anlitas ofta för de mest komplexa uppdragen, företagets kunder har till exempel gett PE förtroendet att konstruera några av Sveriges högsta byggnader. PE Teknik & Arkitektur AB ser hållbarhet i många olika perspektiv och är kundens rådgivare i tidiga skeden med uppdrag att identifiera smarta lösningar.

När du anlitar PE har du kontakt med en uppdragsansvarig genom hela projektet. Företaget sätter samman ett team med de bäst lämpade för att lösa uppdraget. Vid behov kan teamet kompletteras med andra kompetenser inom PE. Det kan till exempel vara expertis inom arkitektur, installation, projektledning, strategi, hållbarhet och energieffektivisering.

PE Teknik & Arkitektur AB tillämpar de senaste beräknings- och redovisningsprogrammen och klarar alla typer av statiska beräkningar och dimensioneringar. Projekteringen utförs i huvudsak i Tekla Structure och Revit. Företaget har mångårig erfarenhet av BIM-projektering. Möjligheterna att skapa mervärden till kunden är stora. Genom att lägga stor vikt vid att fylla modellen med objektsbaserad information kan PEs modeller användas till upprättandet av tidplaner, kalkyler och produktion. BIM-projektering underlättar också samgranskning med andra discipliner. PE använder sig av växlande programvaror beroende av projekt och besitter även erfarenheter av att verka som samordnare i projekt.

PE arbetar med hela kedjan från de första idéerna till uppföljning av genomförda projekt. Företaget arbetar med både offentliga och privata beställare inom hela bygg- och fastighetssektorn.

Kontakta PE Teknik & Arkitektur AB för mer information!