Arkitektur

PE är en av Sveriges största aktörer inom arkitektur. Våra arkitekter, landskapsarkitekter, planarkitekter och inredningsarkitekter arbetar nära kunden för att säkra högsta kvalitet, effektiva processer och idéer som gör skillnad. God arkitektur höjer värdet på byggnader och vår offentliga miljö samtidigt som det bidrar till ett bättre samhälle.

För att goda arkitektoniska idéer ska kunna omvandlas till en fungerande och hållbar verklighet behöver alla kompetenser samverka – och samverkan är ett naturligt inslag i PE Teknik & Arkitektur AB:s vardag. PE kommunicerar och samarbetar med projektets olika intressenter genom hela processen för att säkra ett framgångsrikt och lyckat resultat.

Företagets uppdrag finns inom bland annat stadsplanering, fastighetsutveckling, bostäder, kontor, hyresgästanpassning, handel, industri, skolor och offentliga rum.

Kontakta PE Teknik & Arkitektur AB för mer information!