Brand, Risk & Skydd

PEs riskingenjörer arbetar med riskanalyser i samband med byggnation och för olika typer av industri med produktion och lagring. Företagets brandingenjörers kompetens täcker alla aspekter av brandteknisk projektering och PEs släcksystemspecialister som utför projektering av fasta släckanläggningar.

Inom skydd arbetar PE Teknik & Arkitektur AB med säkerhetsplanering där skyddet omfattar både fastighet och personer som vistas inom respektive verksamhet. Detta arbete koordinerar företagets säkerhetskonsulter ofta tillsammans med projektledning, arkitekt och byggherre.

I entreprenadskedet koordineras ofta PEs arbete av sina låskonsulter som handhar dörrmiljösamordnandet och projekteringen av låsbeslagningen, ofta i samarbete med arkitekt, brand och tele-tekniska konsulter. Detta för att säkerställa dörrmiljöns funktion. En stor styrka för skydd är företagets djupa kunskap inom flera områden av segmentet.

Utöver ovanstående arbetar PE Teknik & Arkitektur AB även med besiktning av sprinkler-, gassläck- och brandlarmanläggningar samt dörrmiljöer genom hela byggprocessen. PE är specialister som arbetar med hela projektkedjan. Genom företagets bredd av tjänster kan de erbjuda helhetslösningar eller expertkunskap i delar av projekt.

Kontakta PE Teknik & Arkitektur AB för mer information!