Anläggning TRYGGA LeverantörerDin leverantör

MVB:s projekt omfattar allt från grundarbeten för skolor, idrotts- och industribyggnader, kontors- och bostadsprojekt till anläggning av större VA-system, gator, offentliga platser och skolgårdar. Vi utför även mindre markprojekt genom ingångna ramavtal med ett antal kommuner. Vår markavdelning är i en expansiv fas och vårt mål är att öka både omsättning och personalstyrka för att utgöra en konkurrenskraftig aktör inom mark-, VA- och grundläggningssektorn.

Kontakta MVB Öst eller besök deras hemsida för mer information!

arrow down dark green