Byggentreprenad

MVB är stolta över vår yrkeskunskap och vårt arbete ska kännetecknas av hög kvalitet, miljömedvetenhet och utföras till på utsatt tid och till ett konkurrenskraftigt pris. Förutom traditionella byggentreprenader är en stor del av våra projekt samverkansentreprenader / partnering, där vi i tidigt skede tillsammans med kunden projekterar och bygger. Detta rimmar väl med vårt val att vara en lokal entreprenör med närhet till kunden och med en platt organisation som ger korta beslutsvägar, effektiv hantering och stor tillgänglighet.

MVB utför renoveringar, om- och tillbyggnader (ROT) både inom det offentliga som privata näringslivet samt till bostadsrättsföreningar, där bland annat stambytesentreprenader är en viktig del. Nyproduktion är en stor del av MVB:s verksamhet där material och byggteknik är viktiga faktorer för att leva upp till dagens krav på hållbart och energieffektivt byggande. Nästan alla våra nyproduktionsprojekt har idag någon form av miljöklassificering.

I alla projekt MVB Öst är delaktig i är noggrann planering a och o, då arbetet ofta sker med kvarboende hyresgäster, under pågående verksamhet eller i trånga och speciella miljöer. Komplicerade projekt där problemlösning sker på plats tillhör vardagen. Genom vår platta och flexibla organisation får beställaren snabbt kontakt och direkta besked från projektledningen och med våra hantverkare på plats. Vi arbetar enligt branschens BF9K certifiering och våra projekt genomförs alltid med ett väl inarbetat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem.

Kontakta MVB Öst eller besök deras hemsida för mer information!