Skydd och säkerhet

I samarbete med Schüco erbjuder Dörrsnabben i Stockholm AB ett brett sortiment av dolda säkerhetslösningar med tilltalande design och individuella utformningsmöjligheter. Produkterna är av hög kvalitet och kan förhindra både personskador och skador på egendom.

Dörrsnabben i Stockholm AB erbjuder komplett testade systemlösningar med beslag och glasning som uppfyller kraven på brand- och rökskydd för fasader, dörrar och innerväggar. Dessutom utför företaget installation och service i offentliga miljöer som till exempel skolor, köpcentra och kontor. Detta gör vi i samråd med en brandkonsult och självklart enlig svensk och europeisk standard som gäller för panik- och nödutrymningsbeslag, SS-EN 1125 och SS-EN 179.

Dörrsnabben i Stockholm AB har inbrottsskyddade lösningar för fönster, dörrar och skjutdörrar samt fasader och vinterträdgårdar. De dolt monterade säkerhetslösningarna ger frihet i den arkitektoniska utformningen och alla komponenter är väl anpassade till varandra. På objektmarknaden finns det i många fall behov av såväl inbrotts- som skottskyddade lösningar. Dörrsnabben i Stockholm AB erbjuder därför individuellt anpassande system med skottskydd upp till motståndskraft FB 6.

Kontakta Dörrsnabben i Stockholm AB eller besök företagets hemsida för mer information!