Montage och underhåll

Dörrsnabben i Stockholm AB har montörer med många års erfarenhet av alla typer av metall- och glasmontage. I deras dagliga arbete ingår, förutom normal infästning, även tätning, isolering, glasning, fogning och plåtningsarbeten. För Dörrsnabben i Stockholm AB är det viktigt att vara ute i god tid och därför är företagets montörer också med i det dagliga planeringsarbetet. De för dagbok, fyller i checklistor och om det behövs, skriver avvikelserapporter. Dörrsnabben i Stockholm AB ställer höga krav på sina montörer och anordnar kontinuerligt interna kurser för att bli ännu bättre.

Kontakta Dörrsnabben i Stockholm AB eller besök företagets hemsida för mer information!