Systematiskt brandskyddsarbete

Skapa rätt förutsättningar och rutiner samt arbeta aktivt med ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Great Security Sverige AB hjälper dig att granska ditt brandskyddsbehov på ett systematiskt sätt för att sedan se till att det fungerar i praktiken.

Great Security Sverige AB hjälper ditt företag att skapa rutiner utifrån era förutsättningar och kan vara en del i det ordinarie kvalitetsarbetet. Med vår SBA-tjänst får du tillgång till planering, utbildningar och SBA-kontroller via webb, brandskyddsdokumentation, konsulttjänster och rådgivning.

Kontakta Great Security Sverige AB för mer information eller besök deras hemsida!