Trygghetssensor

Digital Care Assistant är en proaktiv assistens för vårdboenden. Tjänsten är utvecklad i samarbete mellan Great Security Sverige AB och Oxehealth. Oxehealth är ett bolag som är sprunget ur forskning på Oxford University. De smarta algoritmerna i systemet kan bearbeta och tolka information från optiska sensorer för att samla in aktiviteter och hälsotillstånd.

Trygghetssensorer från Great Security Sverige AB används med dokumenterad framgång. Undersökningen visade att fallolyckor på natten minskade med 33%, antalet besök på akuten minskade med 56% och tid ägnad åt kontinuerlig observation minskade med 71%. Därtill hjälper tjänsten er att förstå nattlig aktivitet hos vårdtagare samt mäta puls och andning hos dessa.

Kontakta Great Security Sverige AB för mer information eller besök deras hemsida!