Omfogning

Svenska Fog & Brand AB utför omfogning i Stockholm, Göteborg, Malmö & Kristianstad. Fogar som är gjorda i fasader har en teoretisk livslängd på 20–30 år, för fogar på söder- eller västsidor ka det bli kortare. Hur länge fogen håller beror på många faktorer och det material som finns i fogen.

När fogen väl börjar ge vika börjar det tränga in vatten i byggnaden som kan orsaka fuktskador vilket kan bli väldigt dyrt och tidskrävande att åtgärda. Som fastighetsägare bör man kontrollera sina fogar en gång om året och vid minsta tveksamhet kontakta Svenska Fog & Brand AB!

Kontakta Svenska Fog & Brand AB för mer information eller besök deras hemsida!