Läckagesökning

Svenska Fog & Brand AB har specialiserat sig på läcksökningar i byggnader bygga med prefab-element. Ibland händer det som inte får hända, vatten läcker in i byggnaden. Våra specialister kan byggteknik och fogning, vilket skapar en unik kompetens att hitta läckor i 99% av de fall vi är inblandade i.

Svenska Skydd & Brand AB har specialutrustning och en unik teknik för att jaga ner läckor. Tyvärr är det så att i de flesta fall är det mjukfogar som har get upp. För att göra en effektiv sökning är det bra om vi har konstruktionsritningar på husets tillgång till vatten. Vilken tid det tar beror helt på hur läckaget ter sig. Svenska Fog & Brand AB har letat läckor i en lägenhet på första våningen och hittade hål i pappen på 4 våningen, så läckor kan ta sig igenom ett helt hus.

Kontakta Svenska Fog & Brand AB för mer information eller besök deras hemsida!