Estetisk fogning

Svenska Fog & Brand AB utför fogning och estetisk fogning. Fogning är ett stort område och man kan hitta fogar på många platser i en modern byggnad. Vi gör alla typer av fogning i badrum, runt fönster och dörrar, samt en hel del andra specialfogningar. Det som är ganska nytt inom fogningen är sandad fog som ger ett utseende som påminner om en cementfog.

Kontakta Svenska Fog & Brand AB för mer information eller besök deras hemsida!