Vision

Kamerasäkerhet är idag ett av våra mest innovativa områden. Genom enheten Vision erbjuder Great Security Sverige AB avancerad kamerateknik och kameraövervakning inom en rad branscher, till exempel trygghetskameror inom hemtjänsten och höghastighetskameror för processövervakning inom industrin. Vårt team på Vision har stor kompetens inom både IT-säkerhet och avancerad bildanalys – och har alltid den senaste tekniken i fokus.

Great Security Sverige AB är en certifierad anläggarfirma för CCTV-installationer och har flera behöriga ingenjörer inom CCTV. Med Vision tar vi det ett steg vidare och samlar de mest framåtriktade projekten, med ett stort fokus på att utveckla morgondagens kameralösningar. Projekt där vi redan idag använder denna teknik framgångsrikt är exempelvis inom processäkerhet, där vi driver flera projekt i Sverige, Holland, Polen och USA tillsammans med Essity.

Kontakta Great Security Sverige AB för mer information eller besök deras hemsida!