Brandtätning

Svenska Fog & Brand AB arbetar med brandtätning i Stockholm, Göteborg, Malmö och Kristianstad. De flesta byggnader måste på något vis säkras mot brand om det är ett hyreshus eller ett kontor. Med ett passivt brandskydd finns det någon form av brandskydd inbyggt i husen. Det kan vara en brandfog eller svällande brandmassor som hindrar rök och eld att ta sig fram.

Svenska Fog & Brand AB jobbar nära brandkonsulter om de finns med i projektet, eller så tar vi fram den tekniska lösningen för brandtätningen. Detta är ett komplext arbete som måste bli rätt då det handlar om människors säkerhet. Svenska Fog & Brand AB utför även brandisolering av balkar och pelare.

Kontakta Svenska Fog & Brand AB för mer information eller besök deras hemsida!