Fasadrenovering

Svenska Fog & Brand AB utför mjukfogning och fasadrenovering i Stockholm, Göteborg, Malmö och Kristianstad. Mjukfogning av byggnader är ett smart och effektivt skydd mot läckage i fasader. Rätt utfört håller fogen i många år, men även den bästa fogen släpper till sist och då är dags att byta ut fogen till en ny. Första frågan man måste ställa sig är hur gammal fogen är. Är fogen gjord innan 1978 kan den innehålla PCB vilket kräver sina åtgärder.

När fogarna börjar släppa är fasaden inte längre tät, utan vatten börjar rinna in i konstruktionen. Vad som händer är svårt att med veta. Det som kan hända är att vatten läcker in i bostadsutrymmen eller lokaler och förstör ytskikten eller i värsta fall börjar det mögla.

Kontakta Svenska Fog & Brand AB för mer information eller besök deras hemsida!