Trygg hemma

Trygghetskameran kan användas som ett alternativ eller komplement till ordinarie tillsyn. Trygghetskameror i hemtjänsten är fördelaktigt för exempelvis dementa, som har svårt att känna igen ansikten och blir oroliga när det är okända människor i hemmet.

Trygghetskameran spelar aldrig in något videomaterial och tillsyn kan endast ske på de tider som bestämts innan. Varje tillsyn tar cirka 20–30 sekunder, precis som ett ordinarie tillsynsbesök. Vår trygghetskamera är hårt krypterad, vilket medför att kameran är säker gentemot otillåten användning. Trygghetskameran från Great Security Sverige AB finns även som värmekamera, vilket ger en helt anonymiserad användning.

Kontakta Great Security Sverige AB för mer information eller besök deras hemsida!