Ursparningsformar TRYGGA LeverantörerDin leverantörVid ingjutning i bjälklaget täcks formen med ett tättslutande lock till dess att ledningsmontering sker.U-Form är användbar för bjälklagstjocklekar mellan 150-250mm.
Efterlagning görs enkelt genom att förberedda hål för rör tas upp i bottenplattan som träs över de monterade ledningarna.Isoleringen skjuts ner mot bottenplattan och tätar runt rören.


Formen fylls och täckbricka anbringas mot färdigt golv.
Efter montering fungerar formen vatten- skyddande genom att förhindra ett vatten- läckage från rörstammen att spridas ut i bjälklaget.


Eftersom formen är konisk medges även utbyte av rör i framtiden utan att uppbilning av rörgenomföring behöver ske.


Formen kan nämligen pga konciciteten tryckas upp ur bjälklaget och efterlämmna ett färdigt hål för nya ledningar.


Förberdelser för framtida ledningar kan göras med formen.

arrow down dark green