Icopal AB > Ytterbjälklag och broar

Ytterbjälklag och broar

Tätskiktet måste ofta tåla hög trafikbelastning, rörelser i underlaget och stora temperaturvariationer.

Inbyggda tätskikt används i terrasser, gårdsbjälklag, parkeringsdäck etc för att skydda den underliggande konstruktionen från fukt och kemiska ämnen.

Att byta inbyggda material är kostsamt och därför ställs stora krav på tätskiktet. Våra tätskikt är baserade på SBS-modifierad asfalt och anpassade till svenska förhållanden. De är av hög kvalitet och har lång livslängd.

Läs mer om Ytterbjälklag och broar på företagets hemsida

Icopal AB
Hemsida: https://www.icopal.se

Icopal AB

Icopal AB är tillverkare och leverantör av tätskikt för låglutande tak och branta tak, brandventilation, listtäckning med mera. Hitta auktorsierade takentreprenörer på www.icopal.se.

I Sverige representeras Icopalkoncernen av det helägda dotterbolaget Icopal AB. Våra kärnverksamheter är produktion av tätskikt, takljus och brandventilatorer samt marknadsföring av byggrelaterade varor, såväl egentillverkade som koncern- och handelsvaror.

Icopal AB marknadsför varor, tjänster och funktioner som täcker och skyddar byggnader och anläggningar mot vatten, fukt, värme, kyla och brand.

Huvudkontoret är beläget i Malmö med produktionsenheter i Malmö, Borås, Örnsköldsvik och Grythyttan.

Brandventilation, Branta tak, Decra Taksystem, Gröna tak, Golv, Grund, Fastlock Plasttak, Icopal Carport, Listtäckning, Låglutande tak, Presenningar, Radonmembraner, Syllisolering, Ställningsskydd, Takavvattning, Takbrunnar och tillbehör, Takljuskupoler, Taktillbehör, Takvård, Tätskiktsmattor, Underlagsprodukter, Uppstigningsluckor, Vindskydd, Yttertak, Ångspärrar,