Bg Byggros AB > Ytarmering

Ytarmering

BG Byggros är leverantör av ytarmering. Genom att armera belastade markytor kan man öka bärigheten, minska slitaget och möjliggöra nya användningar

- Ecoraster gräsarmering
- Ecoraster ridbanearmering
- DuPont Geoceller
- Linefix kantskenor

Läs mer om Ytarmering på företagets hemsida

Bg Byggros AB
Hemsida: https://www.byggros.com/se

Bg Byggros AB

BG Byggros AB är leverantör av speciallösningar inom bygg- och anläggningsbranschen, fontäner, sedumtak, sedum, gabioner, erosionsskydd, erosion, marktäckning, ogräs, plantex, firestone, membraner, stenarmering, gräsarmering, ecoblock, Våra tekniska konsulenter bistår kunden genom hela projektförloppet och hjälper till att skapa säkra lösningar.

Vi marknadsför produkter inom grundstabilisering för väg- och anläggning, gabioner och stödmurar, park- och landskap, gröna tak, dagvattenhantering, fontäner och dammar, ridbanor m.m.