SnickarPer/Elitfönster AB > YD 2000

YD 2000

YD 2000, träytterdörr från AB SnickarPer, tillhör designlinjen Form. Formgivare: Stina Sandwall. Sidoljus, SDP 2000.

Yta: Slät med glaslist. Vit NCS-S 0502-Y, valfri NCS-S kulör, ek samt teak är standard. Kan också målas vit eller i valfri NCS-S, med glaslist i ek, teak eller kulör.

Läs mer om YD 2000 på företagets hemsida

SnickarPer/Elitfönster AB
Hemsida: www.snickarper.se

SnickarPer/Elitfönster AB