PE Teknik & Arkitektur AB > VVS-design

VVS-design

Att designa VVS-lösningar är komplext. Det krävs kunskap, erfarenhet samt en kreativ förmåga att lösa utmaningar. Det gäller att tänka långsiktigt och förutse behov och följder i lång tid framöver, vilket PE gör.

Varje timme PE lägger på råd, ritningar och underlag leder till vinster längre fram. Ett tydligt och noggrant underlag gör att entreprenören kan göra ett bättre jobb i installationen. Dessutom blir driften säkrare och enklare, och den största vinsten av alla – bättre inomhusklimat för människor och bättre förutsättningar för maskiner.

Energianvändningen i en byggnad eller anläggning beror till stor – kanske störst – del på just på hur VVS-lösningarna är designade. Genom att kontakta PE Teknik & Arkitektur AB i ett tidigt skede kan företaget analysera förutsättningarna och påverka helheten i rätt riktning.

En röd tråd bland medarbetarna är en känsla för ansvar och för hållbarhet. Att bygga rätt från början kostar mindre. Att ändra senare är ett slöseri med resurser.

PE tar sig även an de mest krävande uppdragen inom VVS-design, till exempel operationssalar eller renrum för industri och forskning. Där är PE en av få leverantörer som har kapacitet och kompetens att ta fram lösningar av världsklass.

PE Teknik & Arkitektur AB tar fram underlag och lösningar vid ny- och ombyggnation av alla typer av fastigheter, exempelvis kommersiella och offentliga lokaler, industri, sjukhus/vårdcentraler, laboratorier, bostäder, idrottsanläggningar, skolor samt köpcentra och butiker.

Kontakta PE Teknik & Arkitektur AB för mer information!

Läs mer om VVS-design på företagets hemsida

PE Teknik & Arkitektur AB
Hemsida: https://www.pe.se/

PE Teknik & Arkitektur AB

PE Teknik & Arkitektur, i dagligt tal PE, grundades 2006 och är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom hållbar samhällsutveckling med fokus på fastigheter i alla faser. Hos PE jobbar cirka tusen medarbetare och finns idag på ett 20-tal orter runt om i Sverige. Företagets vision har varit tydlig sedan start: att förnya samhället genom innovativa och hållbara lösningar. PE vill utmana och utveckla branschen med smarta helhetslösningar och tjänster.

Vårt samhälle är fullt av utmaningar och möjligheter som ställer krav på förändring och nya lösningar, därför finns PE Teknik & Arkitektur AB. Hos företaget jobbar arkitekter, ingenjörer och specialister som tillsammans med kunderna planerar och utformar hållbara fastigheter och smarta lösningar för våra städer och samhällen.

Genom att arbeta tillsammans i starka team skapar PE värde – inte bara för sina kunder, utan också för samhället i stort. Grunden är en stark tro på varje medarbetares personliga drivkraft. Tillsammans levererar PE Teknik & Arkitektur AB kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, bygg och anläggning samt installation. Det som driver PE framåt är viljan att förnya och förbättra. Det drivet och engagemanget attraherar inte bara kunder utan också de bästa medarbetarna.