Great Security Sverige AB > Utbildningar

Utbildningar

Great Security Sverige AB erbjuder ett brett antal utbildningar inom brandsäkerhet, HLR, utrymning med fler. Med en kvalitetssäkrad brandskyddsutbildning från Great Security säkrar ni ert aktiva brandskyddsarbete.

Great Security Sverige AB erbjuder flera säkerhetsutbildningar. Bland annat erbjuds utbildning i brandfarliga arbeten, hjärtlungräddning (HLR), hjärtstartare (AED), Första hjälpen (ABC), tillståndsansvarig heta arbeten, minibrandskola för barngrupper, heta arbeten, grundläggande brandutbildning, utrymningsledare, utrymningsövningar, föreståndare brandfarlig vara, brandskyddsansvarig och anläggningsskötare brandlarm,

Kontakta Great Security Sverige AB för mer information eller besök deras hemsida!

Läs mer om Utbildningar på företagets hemsida

Great Security Sverige AB
Hemsida: https://www.greatsecurity.se

Great Security Sverige AB

Great Security Sverige AB är ett rikstäckande säkerhetsföretag med 24 kontor och 18 butiker. Företaget är en certifierad anläggarfirma för bland annat brandlarm, inbrottslarm, kameraövervakning (CCTV) samt låsanläggningar. Företaget arbetar med försäljning av inbrottslarm, brandlarm, kameraövervakning samt passagesystem. Great Security Sverige AB är en godkänd larminstallatör av Polis och försäkringsbolag.

Great Security Sverige AB är ISO-certifierade inom miljö och kvalitet. Företaget är certifierad anläggarfirma för inbrottslarm och brandlarm av Svenska Brand och Säkerhetscertifiering. Great Security Sverige AB har haft en stark tillväxt och de senaste åren har flera lokala entreprenörsdrivna säkerhetsbolag införlivats i organisationen. Great Security Sverige AB är ett expansivt bolag med målet att vara den mest intressanta säkerhetsaktören för både kunder och medarbetare. Företaget har på kort tid vuxit till en av de största aktörerna på svenska marknaden och vi är på god väg mot målet.

Great Security Sverige AB är ett av Sveriges ledande säkerhetsföretag som är en ansvarsfull partner både i Sverige och ute i världen. Samhället har idag stora utmaningar kring hur vi skapar trygghet för våra medborgare, företag och organisationer. Med smarta tjänster, gedigen kompetens och avancerad teknik tar Great Security Sverige AB ansvar för ett säkrare samhälle och kan med våra lösningar göra skillnad.