Celander AB > Undertaksmontering Göteborg

Undertaksmontering Göteborg

Celander AB utför undertaksmontering i Göteborg. På Torslandaskolan har Celander AB utfört golvlägging, måleri och undertaksmontering.

Läs mer om Undertaksmontering Göteborg på företagets hemsida

Celander AB
Hemsida: https://www.celander.se

Celander AB

Celander AB i Göteborg utför dekorationsmåleri, brandskyddsmålning, undertaksmontering, golvbeläggning, renovering av kulturhistoriska byggnader, fastighetsservice etc.

De äldre hantverkskunskaperna kring material och metoder lever vidare bredvid de nya. Från att ursprungligen ha specialiserat oss inom måleriområdet, har vi vidgat vår verksamhet till att vara en heltäckande ytskiktsentreprenör inom måleri, golvbeläggning och undertak.