U-Form AB > U-Form Rörkrage

U-Form Rörkrage

Rörkrage från U-Form AB gör det möjligt att ansluta stamledning till ingjutna avloppsrör, utan andra ursparningar eller håltagningar.


Gör det möjligt att ansluta stamledning till ingjutna avloppsrör, utan andra ursparningar eller håltagningar.

"Avloppsgrodor" kan göras helt klara inklusive stamgrenrör. Grenrörets läge låses genom att spika fast rörkragen på formbordet.

Rörkragen har presspassning mot rörändan, samtidigt som den utgör täcklock. På så sätt skyddas rörets in- och utsida mot betongen. Både muff och Jetkoppling kan användas vid anslutning. Igenlagning av kopplingsutrymmet behöver ej utföras vid stam dold i slits.

Finns för rör diam. 75 och 110 mm. Kompletterad med tre rörhylsor diam. 40 mm (fig. ovan), erhålles även genomföringar för kall-varmvatten och VVC ledningar. Allt inom ett utrymme av endast 200 x 200 mm !

Rörkrage levereras i kartong med 20 st i varje. Vikt: 2,0 kg/förp. Rörhylsor levereras separat i önskat antal.

Läs mer om U-Form Rörkrage på företagets hemsida

U-Form AB
Hemsida: http://www.u-form.se

U-Form AB

U-Form AB är en leverantör av bla täckbrickor, rörgenomföringar, rörstödsböjar, rörinklädnader, ursparningsformar, produkter för golvvärme, mm.

U-Form AB är specialisten på genomföring och fixering av ledningssystem i byggnader för både nyproduktion och ombyggnad.

Vår företagsidé är att ta fram och tillhandahålla nya metoder och produkter som underlättar inom byggnation och installation.
Målet är att våra metoder skall

• spara arbetstid
• ge bättre arbetsmiljö
• underlätta samarbetet på bygget
• medge utbyten av en rörinstallation samt
• förebygga skador, ex vattenskador.

Vi har en flexibel tillverkning och försöker när det är möjligt att anpassa oss efter den enskilda kundens behov.

Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram nya metoder och hjälpmedel för att underlätta installationer i byggnader alltsedan 1989.

Vi riktar oss till proffsen i bygg och installationsbranschen.

Hör av dig om du vill ha lösning på ett problem ,vi kanske kan hjälpa till.