Odenfönster AB > Träfönster och fönsterdörrar. Standardformat och måttbeställda.

Träfönster och fönsterdörrar. Standardformat och måttbeställda.

Odenfönster AB
Hemsida: https://www.odenfonster.se

Odenfönster AB

Odenfönster AB är en tillverkare av produkter som träfönster, aluminiumfönster, energifönster, fönsterspröjs, fönsterdörrar av trä och aluminium.

Mycket stor yrkeskunskap, träkunskap samt lång erfarenhet av fönstertillverkning borgar för kvalitet tillsammans med ett starkt engagemang för våra uppdragsgivare.

Företaget startades redan 1958 och är ett privatägt företag med korta beslutsvägar och hög servicegrad.
Odenfönster erbjuder ett heltäckande fönsterprogram med träfönster och trä/aluminiumfönster med stor valfrihet från standardmodeller till måttbeställda fönster i specialform, runda, halvrunda fönster.

Företaget finns i Odensberg c:a 10 km utanför Falköping och är verksamma i hela landet + Japan