Fönsterfabriken F-F i Trelleborg AB > Smartline 82

Smartline 82

Fönstersystem för högt ställda krav

Denna fönsterserie erbjuder högpresterande isoleringsförmåga tillsamman med stort utrymme för individuella designsmöjligheter. Efter vår senaste uppgradering ger den ännu bättre U-värde. Smartline 82 är ett fönstersystem som lever upp till morgondagens krav på design & isoleringsförmåga.

Läs mer om Smartline 82 på företagets hemsida

Fönsterfabriken F-F i Trelleborg AB
Hemsida: https://www.smartafonster.se

Fönsterfabriken F-F i Trelleborg AB

Fönsterfabriken AB i Trelleborg har arbetat med tillverkning och utveckling av fönster i trettio år. Med gedigen kompetens i branschen och en grundlig förståelse för våra kunders behov har vi utvecklat ett unikt sortiment. Vi erbjuder smarta lösningar för underhållsfria och energieffektiva fönster, framtagna för att passa alla situationer och behov. Vårt materialval och konstruktionssätt gör våra fönster underhållsfria. Dessutom är alla våra kompositfönster energiklassade och märkta med Energimyndighetens etikett för energimärkt fönster.

Vi på Fönsterfabriken AB har fått högsta betyg från BVB (Byggvarubedömningen) vilket vi är ensamma om bland våra konkurrenter – och därför är vi lite extra stolta. Bedömningen innebär att vi på Fönsterfabriken tar ansvar för de material som byggs in och används i såväl byggnader som anläggningar och som kommer att lämnas till kommande generationer. Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande förening. Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor med ambitionen att morgondagens hus ska byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda produkter.