Dörrsnabben i Stockholm AB > Skydd och säkerhet

Skydd och säkerhet

Dörrsnabben i Stockholm AB arbetar med skydd och säkerhet, företaget erbjuder snygga och säkra lösningar. Produkterna är av hög kvalitet och förhindrar personskador och skador på egendom.

I samarbete med Schüco erbjuder Dörrsnabben i Stockholm AB ett brett sortiment av dolda säkerhetslösningar med tilltalande design och individuella utformningsmöjligheter. Produkterna är av hög kvalitet och kan förhindra både personskador och skador på egendom.

Dörrsnabben i Stockholm AB erbjuder komplett testade systemlösningar med beslag och glasning som uppfyller kraven på brand- och rökskydd för fasader, dörrar och innerväggar. Dessutom utför företaget installation och service i offentliga miljöer som till exempel skolor, köpcentra och kontor. Detta gör vi i samråd med en brandkonsult och självklart enlig svensk och europeisk standard som gäller för panik- och nödutrymningsbeslag, SS-EN 1125 och SS-EN 179.

Dörrsnabben i Stockholm AB har inbrottsskyddade lösningar för fönster, dörrar och skjutdörrar samt fasader och vinterträdgårdar. De dolt monterade säkerhetslösningarna ger frihet i den arkitektoniska utformningen och alla komponenter är väl anpassade till varandra. På objektmarknaden finns det i många fall behov av såväl inbrotts- som skottskyddade lösningar. Dörrsnabben i Stockholm AB erbjuder därför individuellt anpassande system med skottskydd upp till motståndskraft FB 6.

Kontakta Dörrsnabben i Stockholm AB eller besök företagets hemsida för mer information!

Läs mer om Skydd och säkerhet på företagets hemsida

Dörrsnabben i Stockholm AB
Hemsida: https://www.dorrsnabben.se/

Dörrsnabben i Stockholm AB

Dörrsnabben i Stockholm AB i Tyresö är ett fullservice företaget och har sedan år 1999 tillverkat och levererat dörrar, fönster, fasader och glastak. Företaget har haft stor framgång, i dag är företaget en av branschledarna inom metall- och glasentreprenad. Dörrsnabben i Stockholm AB tänker annorlunda och arbetar ständigt för att hitta smarta och funktionella lösningar. Dörrsnabben i Stockholm AB erbjuder helhetslösningar för glas- och metallentreprenader.

På senare tid har Dörrsnabben i Stockholm AB fått ännu fler förtroendeuppdrag, där Dörrsnabben i Stockholm AB bjuds in tidigare i processen och kan dela med sig av sin spetskompetens inom branschen. I ett tidigt skede träffar Dörrsnabben i Stockholm AB arkitekter för ingående diskussioner och arbetar sedan sida vid sida med uppdragsgivare i både styrelserum och byggplatser. På så sätt kan Dörrsnabben i Stockholm AB optimera material, produktval och beslagskombinationer, tidigt upptäcka eventuella felprojekteringar och vara med att förbättra slutresultatet. Sådana samarbeten sparar både tid och pengar.

Från anläggningen i Tyresö erbjuder Dörrsnabben i Stockholm AB närproducerat, svenskt hantverk av högsta kvalitet och företaget har nära samarbete med både Schüco och Jensen. Anläggningen har genomgått en modernisering där Dörrsnabben i Stockholm AB har förfinat dörrflödet och investerat för väsentligt ökad kapacitet. Dörrsnabben i Stockholm AB är nu stolta över att kunna korta både ledtider och leveranstider.