Abax Dörrsystem AB > Skjutdörrar

Skjutdörrar

I lokaler med stor passagefrekvens föredras ofta automatiska skjutdörrar, gärna som vindfång. Även här gäller att konstruktionen som regel är oisolerad. Dörrautomatiken, som kan förses med radar för automatisk öppning eller armbågskontakter, monteras antingen på partiets överstycke eller på väggen efter ev förstärkning. Vårt åtagande omfattar normalt en färdig dörrfunktion.

Läs mer om Skjutdörrar på företagets hemsida

Abax Dörrsystem AB
Hemsida: https://www.abax.se

Abax Dörrsystem AB

Abax helhetslösning innebär att vi kan erbjuda:
* Entrépartier av aluminium typ Sapa elller stål typ SP
* Säkerhetsdörrar i klass 3 och 4 av stål
eller trä.
* Brandklassade ståldörrar med brytskydd.
* Säkerhetsjalusier i klass 3
och 4
* Fastighetsboxar
* Lås- och passagesystem
* Målning
* Projektledning och montering

Abax Dörrsystem har egen verkstad i Huddinge för tillverkning av aluminiumpartier enligt Sapa Profil Byggsystem och tillverkning av rulljalusier i säkerhetsklass 3 och 4.

Vi kan även erbjuda entrélösningar för köpcentrum,
t ex automatiska skjutdörrar, glaspartier och jalusier.