Abax Dörrsystem AB > Säkerhetsdörrar

Säkerhetsdörrar

Inbrottsskyddande lägenhetsdörrar kallas vanligen för säkerhetsdörrar. Vi har höga krav på våra säkerhetsdörrar. De skall var trygga, täta och säkra mot inbrott. De ska stoppa ljud och lukt från trappuppgången och dessutom vara brandsäkra. Utöver detta ska en säkerhetsdörr från Abax uppfylla våra kunders önskemål om god design och formgivning.

Läs mer om Säkerhetsdörrar på företagets hemsida

Abax Dörrsystem AB
Hemsida: https://www.abax.se

Abax Dörrsystem AB

Abax helhetslösning innebär att vi kan erbjuda:
* Entrépartier av aluminium typ Sapa elller stål typ SP
* Säkerhetsdörrar i klass 3 och 4 av stål
eller trä.
* Brandklassade ståldörrar med brytskydd.
* Säkerhetsjalusier i klass 3
och 4
* Fastighetsboxar
* Lås- och passagesystem
* Målning
* Projektledning och montering

Abax Dörrsystem har egen verkstad i Huddinge för tillverkning av aluminiumpartier enligt Sapa Profil Byggsystem och tillverkning av rulljalusier i säkerhetsklass 3 och 4.

Vi kan även erbjuda entrélösningar för köpcentrum,
t ex automatiska skjutdörrar, glaspartier och jalusier.