Ekstrands Dörrar & Fönster AB > Pardörrar

Pardörrar

Ekstrands Dörrar & Fönster AB är tillverkare av pardörrar. I stort sett alla mått är möjliga men man måste tänka på att designen fungerar med måttet.

Standard är M12-19 på bredden och de vanligaste måtten är M14-16.

Hela Ekstrands ytterdörrsortiment går att få som pardörrar. Våra pardörrar kan även fås med dubbelt anslag, med det menas att gångdörren blir bredare än den passiva, men ögat luras genom att designen är symmetrisk. Observera att Ekstrands tillverkar ytterdörrar upp till M25 på höjden.

Vi bygger fönster och dörrar så att de passar just ditt hus. Kvalitet och konstruktivt träskydd är ledord i vårt sätt att producera och utveckla produkterna. I decennier har vi testat och utvecklat material, färgsystem och olika konstruktioner. Den erfarenheten vi skapat oss gör att vi kan lämna längre garantier än andra.

Läs mer om Pardörrar på företagets hemsida

Ekstrands Dörrar & Fönster AB
Hemsida: https://www.ekstrands.com

Ekstrands Dörrar & Fönster AB

Ekstrands Dörrar & Fönster AB är tillverkare av fönster och dörrar som ex fönsterdörrar, lågenergifönster, massiva spegeldörrar, skjutfönster, vikfönster, fönster och ytterdörrar i specialmått, runda fönster, halvrunda fönster mm. Ekstrands fönster är CE-märkta.

Vi bygger fönster och dörrar så att de passar just ditt hus. Kvalitet och konstruktivt träskydd är ledord i vårt sätt att producera och utveckla produkterna. I decennier har vi testat och utvecklat material, färgsystem och olika konstruktioner. Den erfarenheten vi skapat oss gör att vi kan lämna längre garantier än andra.
Vi erbjuder även ett komplett sortiment fönster med utvändig aluminiumbeklädnad för extremt utsatta kustnära lägen.