Renluftsteknik i Göteborg AB > OxyClean™

OxyClean™

Renluftsteknik i Göteborg AB presenterar OxyClean™ som är ett joniseringsaggregat som effektivt tar bort starka lukter, mögel, partiklar och damm. OxyClean™ passar för krävande miljöer med starka lukter.

OxyClean™ bygger på en teknik som joniserar luft. Jonerna reagerar med föroreningar och lukter, gör svävande partiklar elektriskt laddade vilket gör att de faller till golvet eller lättare kan fångas upp i filter. När syreatomen joniseras bildar den med andra syrejoner aktiva komponenter som angriper bakterier, mögelsporer och virus. Genom en noggrann inställning av arbetsspänningen kan vi optimera denna till den miljö där OxyClean™ installeras.

OxyClean™ ger en hög luftkvalitet i rum med en begränsad ventilation eller returventilation. Ett bra exempel är soprum. Genom att installera OxyClean försvinner den unkna lukten av sopor och sopkärl. Luften känns sval och frisk. Genom att höljet är utfört i rostfritt stål har den lång livslängd i fuktig miljö.

Kontakta Renluftsteknik i Göteborg AB för mer information eller besök deras hemsida!

Läs mer om OxyClean™ på företagets hemsida

Renluftsteknik i Göteborg AB
Hemsida: https://www.renluftsteknik.se/

Renluftsteknik i Göteborg AB

Renluftsteknik i Göteborg AB har sedan 1982 utvecklat produkter till förbättring av luftkvalitet samt problemlösningar för damm och lukter genom jonisering av luft. Renluftsteknik i Göteborg AB med säte i Mölndal. Våra produkter genererar enbart ”frisk luft” utan restprodukter och ozon. Teknologin är välutvecklad och beprövad med flera utmärkelser.

Vi är specialiserade på tekniker inom jonisering. Tekniken som Renluftsteknik i Göteborg AB tillämpar är effektiv. Jonerna reagerar med föroreningar och lukter, gör svävande partiklar elektriskt laddade vilket gör att de faller till golvet eller lättare kan fångas upp i filter. Resultatet blir en ren och frisk luftmiljö som också uppfattas svalare och fräschare. Tillväxt av mögel förhindras samtidigt som utrymmet upplevs friskare. Redan efter 5 minuter av bipolär jonisering med rätt joniseringsnivå reduceras den relativa partikelhalten med upp till 95%. Med andra ord får man ett resultat på kort tid. Dessutom är samtliga produkter från Renluftsteknik väldigt användarvänliga.

Läs mer på vår hemsida och kontakta oss för mer information. Vi ser fram emot att just du hör av dig.