Dörrsnabben i Stockholm AB > Montage och underhåll

Montage och underhåll

Dörrsnabben i Stockholm AB utför drift, skötsel och underhållsservice för sina avtalskunder med noggranna genomgångar. Regelbunden service skyddar mot obehagliga överraskningar och oväntade utgifter.

Dörrsnabben i Stockholm AB har montörer med många års erfarenhet av alla typer av metall- och glasmontage. I deras dagliga arbete ingår, förutom normal infästning, även tätning, isolering, glasning, fogning och plåtningsarbeten. För Dörrsnabben i Stockholm AB är det viktigt att vara ute i god tid och därför är företagets montörer också med i det dagliga planeringsarbetet. De för dagbok, fyller i checklistor och om det behövs, skriver avvikelserapporter. Dörrsnabben i Stockholm AB ställer höga krav på sina montörer och anordnar kontinuerligt interna kurser för att bli ännu bättre.

Kontakta Dörrsnabben i Stockholm AB eller besök företagets hemsida för mer information!

Läs mer om Montage och underhåll på företagets hemsida

Dörrsnabben i Stockholm AB
Hemsida: https://www.dorrsnabben.se/

Dörrsnabben i Stockholm AB

Dörrsnabben i Stockholm AB i Tyresö är ett fullservice företaget och har sedan år 1999 tillverkat och levererat dörrar, fönster, fasader och glastak. Företaget har haft stor framgång, i dag är företaget en av branschledarna inom metall- och glasentreprenad. Dörrsnabben i Stockholm AB tänker annorlunda och arbetar ständigt för att hitta smarta och funktionella lösningar. Dörrsnabben i Stockholm AB erbjuder helhetslösningar för glas- och metallentreprenader.

På senare tid har Dörrsnabben i Stockholm AB fått ännu fler förtroendeuppdrag, där Dörrsnabben i Stockholm AB bjuds in tidigare i processen och kan dela med sig av sin spetskompetens inom branschen. I ett tidigt skede träffar Dörrsnabben i Stockholm AB arkitekter för ingående diskussioner och arbetar sedan sida vid sida med uppdragsgivare i både styrelserum och byggplatser. På så sätt kan Dörrsnabben i Stockholm AB optimera material, produktval och beslagskombinationer, tidigt upptäcka eventuella felprojekteringar och vara med att förbättra slutresultatet. Sådana samarbeten sparar både tid och pengar.

Från anläggningen i Tyresö erbjuder Dörrsnabben i Stockholm AB närproducerat, svenskt hantverk av högsta kvalitet och företaget har nära samarbete med både Schüco och Jensen. Anläggningen har genomgått en modernisering där Dörrsnabben i Stockholm AB har förfinat dörrflödet och investerat för väsentligt ökad kapacitet. Dörrsnabben i Stockholm AB är nu stolta över att kunna korta både ledtider och leveranstider.