Polarfönster AB > Mittpostfönster

Mittpostfönster

Polarfönster AB levererar mittpost fönster med en traditionell allmogestil med 2-glasisolerruta för bättre värmeisolering med U-värde från standard 2,8 till 1,1. Fönster passar bland annat i villor, fritidshus och förråd.

Kontakta Polarfönster AB eller besök deras hemsida för mer information!

Läs mer om Mittpostfönster på företagets hemsida

Polarfönster AB
Hemsida: https://www.polarfonster.se

Polarfönster AB

Polarfönster AB i Korpilombolo, Pajala kommun, med anor från 1939, har i mer än 80 år tillverkat kvalitetsprodukter i form av fönster. Erfarenhet, lyhördhet och rationella tillverkningsmetoder gör att vi kan erbjuda vackra och prisvärda fönster med ett av marknadens lägsta U-värden. Polarfönster AB levererar 3-glasfönster direkt från fabrik med ett av marknadens lägsta U-värde. Polarfönster AB levererar fönster i flera utförande, bland annat finns sidohängda fönster, inåtgående fönster, vridfönster, fasta fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar i sortimentet.

Polarfönster AB levererar fönster och andra produkter med konkurrenskraftiga priser och korta leveranstider. När man står i begrepp att köpa fönster finns det några primära saker som man bör ta i beaktande, förutom att fönstren ska bidra till en tilltalande exteriör. Bland annat isoleringsförmågan, råvaran, målade eller obehandlade med mer.

Polarfönster AB har alltid sett fönstervirket som en kärnfråga. I alla tider har man vetat vikten av att välja rätt råvara vid tillverkning av fönster. I Korpilombolo använder Polarfönster AB sig av Kärnfuran som utgångsmaterial. Den har den rätta strukturen, hårdheten och styrkan som klarar alla klimatpåfrestningar. En norrländsk fura behöver mellan 120-150 år innan den är mogen att avverkas. Kärnveden i furan är naturligt impregnerad, vilket gör Polarfönster hållbara i generationer. Tack vare detta så har vi fått vara fönsterleverantör till Älvsbyhus i mer än 30 år.

Polarfönster AB levererar 3-glasprodukter som är kontrollerade i enlighet med reglerna för P-märkning. Vi lämnar 5 års funktionsgaranti, 5 års produktgaranti samt 10 års garanti mot kondens i isolerruta. Garantin gäller under förutsättning att fönstret lagrats, monterats och underhållits enligt Polarfönster AB:s rekommendationer.