Swedfloor HB > Injektering

Injektering

Swedfloor HB arbetar med injektering som är en effektiv metod mot sprickor i källare, husgrunder och vattenmagasin, tätningsmedlen är kvalitet-s och miljögodkända.

Principen för injektering är att fylla en spricka i betongkonstruktionen med någon typ av material. Valet av injekteringsmaterial styrs framför allt av syftet med injekteringen.

Swedfloor HB arbetar med injektering av olika slag. Bland annat:

• Sprickor i berg och betong
• Skadade byggnader och byggnadsdelar
• Sprickor i källare
• Limning av betongkonstruktion
• Bominjektering
• Delskarvsfogning
• Vattenreservoar
• Vattentorn
• Broar
• Broskarvar

Kontakta Swedfloor HB eller besök deras hemsida för mer information!

Läs mer om Injektering på företagets hemsida

Swedfloor HB
Hemsida: https://www.swedfloor.se

Swedfloor HB

Swedfloor HB med säte i Stenkullen har specialiserat sig på att installera och underhålla kundanpassade epoxi- och andra fogfria golvbeläggningar. Företagets duktiga golvläggare utför såväl stora som små kvalificerade golvarbeten åt bostadsrättsföreningar, företag och privatpersoner. Swedfloor HB utför även injekteringar, olika betongarbeten samt asfaltering, stensättning och murning. Swedfloor HB är proffs på golv med över 20 års erfarenhet.

Swedfloor HB samarbetar med Sveriges ledande leverantörer av fogfria golvbeläggningar och epoxigolv för att säkerställa hög kvalitet på sina golvinstallationer. Swedfloor HB garanterar hög kvalitét och innehar licens liksom försäkringar för Er och vår säkerhet. På Swedfloor HB är kvalitets- och miljöfrågor högt prioriterade. Vi strävar hela tiden i vårt dagliga arbete efter att minska miljöbelastningen genom att använda råvaror och energi på ett optimalt sätt och därmed bidra till en ren och hälsosam miljö.