SEHED Tresson AB > Fasad

Fasad

SEHED Tresson renoverar alla typer av fasader på alla typer av fastigheter, från kulturobjekt till nyproduktion. Dessutom tilläggsisolerar vi och monterar fasadskivor.

SEHED Tresson är duktiga på fasader, alla typer av fasader. Vi genomför renoveringar, vi lappar och lagar och vi skapar från grunden. Allt gör vi med fingertoppskänsla och med respekt för fasaden.
Vi arbetar med all typ av puts. Vanligtvis brukar valet av putsbruk vara beroende av befintligt underlag på fasaden, dvs. om det är kalkbruk, cementbruk eller stenmaterial. Men givetvis också vad du som beställare har för mål med renoveringen.

När det gäller tilläggsisolering, kan SEHED Tresson tilläggsisolera på samtliga underlag; puts, trä, tegel etc. Vi tilläggsisolerar både med mineralull och cellplast.

Kontakta SEHED Tresson eller besök deras hemsida för mer information.

Läs mer om Fasad på företagets hemsida

SEHED Tresson AB
Hemsida: https://www.sehedtresson.se

SEHED Tresson AB

SEHED Tresson arbetar med fasadrenoveringar i Stockholm. SEHED Tresson är en totalleverantör av utvändiga arbeten på fastigheter; som renoverar, reparerar och skapar nytt. De erbjuder allt inom fasader, fönster, balkonger, tak, solceller och utvändigt måleri. Vi arbetar med ROT-projekt såväl som nyproduktion.

SEHED Tresson är en komplett samarbetspartner för fasadarbeten. Våra projekt inbegriper allt från 1700-talshus till nyproduktion och allt som rör yttre renovering. Vi är medlemmar i SPEF, Stockholms BF och Sveriges byggindustrier.

SEHED Tresson har mer än 50 års erfarenhet när det gäller att renovera, förnya och reparera fastigheter utvändigt. Vi utför alla typer av utvändiga arbeten och vi åtar oss gärna helhetskonceptet gällande fasadrenoveringar, balkongarbeten, fönsterrenoveringar och -byten, målning, isolering och takrenovering. Vi utför både nyproduktions- och ROT-arbeten.

SEHED Tresson löser de flesta önskemål inom våra specialistområden. Vi utför bland annat renovering av det så kallade miljonprogrammet, äldre fastigheter, kulturfastigheter, kontor och offentliga byggnader såsom skolor, sjukhus och kyrkor.

SEHED Tresson erbjuder heltäckande fasadlösningar för alla typer av fastigheter. Detta kräver att medarbetarna har gedigen yrkeskompetens och att vi ställer extra höga krav på våra leverantörer och underentreprenörer. Lika höga krav ställer vi på det material och de produkter vi använder, de ska vara av hög kvalitet och ha lång hållbarhet.