PE Teknik & Arkitektur AB > El, Tele & Säkerhet

El, Tele & Säkerhet

Effektiv installation och en bra slutprodukt kräver genomtänkta och noggranna underlag. När PE levererar handlingar inom el, tele och säkerhet så tar PE Teknik & Arkitektur AB ett övergripande ansvar.

Genom att anlita PE tidigt i projekt undviker du onödiga kostnader i ett senare skede. Ett bra exempel är brandskyddsprojektering, där du kan slippa dyra ändringar längre fram.

Även avgränsade uppdrag ingår i något större. PE Teknik & Akustik AB engagerar sig för helheten, till nytta för beställare, slutanvändare och samhället i stort. Ibland upptäcker man som beställare oväntade utmaningar under projektets gång. Då är det tryggt att veta att PE kan koppla in fler kompetenser.

Installationer står för en stor del av kostnaden i ett bygge. Därför finns stora vinster att göra. Tack vare att de råd och handlingar PE levererar är tydliga, exakta, och begripliga så blir entreprenörens arbete lättare och kostnadseffektivare med bibehållen hög kvalitet. För varje år som går blir det tekniska innehållet i en byggnad mer komplext. PE Teknik & Arkitektur AB har ett arbetssätt med effektiva team av experter som samverkar över olika discipliner. Det gör att företaget är innovativa och hittar lösningar andra inte hittar.

PE tar fram underlag och lösningar vid ny- och ombyggnation för alla typer av fastigheter. Företaget har stor erfarenhet av kommersiella och offentliga lokaler, industri, sjukhus, vårdcentraler, laboratorier, bostäder, idrottsanläggningar, skolor, köpcentra och butiker.

Kontakta PE Teknik & Arkitektur AB för mer information!

Läs mer om El, Tele & Säkerhet på företagets hemsida

PE Teknik & Arkitektur AB
Hemsida: https://www.pe.se/

PE Teknik & Arkitektur AB

PE Teknik & Arkitektur, i dagligt tal PE, grundades 2006 och är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom hållbar samhällsutveckling med fokus på fastigheter i alla faser. Hos PE jobbar cirka tusen medarbetare och finns idag på ett 20-tal orter runt om i Sverige. Företagets vision har varit tydlig sedan start: att förnya samhället genom innovativa och hållbara lösningar. PE vill utmana och utveckla branschen med smarta helhetslösningar och tjänster.

Vårt samhälle är fullt av utmaningar och möjligheter som ställer krav på förändring och nya lösningar, därför finns PE Teknik & Arkitektur AB. Hos företaget jobbar arkitekter, ingenjörer och specialister som tillsammans med kunderna planerar och utformar hållbara fastigheter och smarta lösningar för våra städer och samhällen.

Genom att arbeta tillsammans i starka team skapar PE värde – inte bara för sina kunder, utan också för samhället i stort. Grunden är en stark tro på varje medarbetares personliga drivkraft. Tillsammans levererar PE Teknik & Arkitektur AB kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, bygg och anläggning samt installation. Det som driver PE framåt är viljan att förnya och förbättra. Det drivet och engagemanget attraherar inte bara kunder utan också de bästa medarbetarna.