PE Teknik & Arkitektur AB > Byggnadskontruktion

Byggnadskontruktion

PE Teknik & Arkitektur AB är en ledande och pålitlig aktör inom byggkonstruktion. PE anlitas ofta för komplexa uppdrag och är specialister på höga hus, att hitta kreativa och smarta lösningar tillhör uppdraget.

PE tar sig an alla typer av hus, ny- och ombyggnad, stora som små projekt. Företaget anlitas ofta för de mest komplexa uppdragen, företagets kunder har till exempel gett PE förtroendet att konstruera några av Sveriges högsta byggnader. PE Teknik & Arkitektur AB ser hållbarhet i många olika perspektiv och är kundens rådgivare i tidiga skeden med uppdrag att identifiera smarta lösningar.

När du anlitar PE har du kontakt med en uppdragsansvarig genom hela projektet. Företaget sätter samman ett team med de bäst lämpade för att lösa uppdraget. Vid behov kan teamet kompletteras med andra kompetenser inom PE. Det kan till exempel vara expertis inom arkitektur, installation, projektledning, strategi, hållbarhet och energieffektivisering.

PE Teknik & Arkitektur AB tillämpar de senaste beräknings- och redovisningsprogrammen och klarar alla typer av statiska beräkningar och dimensioneringar. Projekteringen utförs i huvudsak i Tekla Structure och Revit. Företaget har mångårig erfarenhet av BIM-projektering. Möjligheterna att skapa mervärden till kunden är stora. Genom att lägga stor vikt vid att fylla modellen med objektsbaserad information kan PEs modeller användas till upprättandet av tidplaner, kalkyler och produktion. BIM-projektering underlättar också samgranskning med andra discipliner. PE använder sig av växlande programvaror beroende av projekt och besitter även erfarenheter av att verka som samordnare i projekt.

PE arbetar med hela kedjan från de första idéerna till uppföljning av genomförda projekt. Företaget arbetar med både offentliga och privata beställare inom hela bygg- och fastighetssektorn.

Kontakta PE Teknik & Arkitektur AB för mer information!

Läs mer om Byggnadskontruktion på företagets hemsida

PE Teknik & Arkitektur AB
Hemsida: https://www.pe.se/

PE Teknik & Arkitektur AB

PE Teknik & Arkitektur, i dagligt tal PE, grundades 2006 och är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom hållbar samhällsutveckling med fokus på fastigheter i alla faser. Hos PE jobbar cirka tusen medarbetare och finns idag på ett 20-tal orter runt om i Sverige. Företagets vision har varit tydlig sedan start: att förnya samhället genom innovativa och hållbara lösningar. PE vill utmana och utveckla branschen med smarta helhetslösningar och tjänster.

Vårt samhälle är fullt av utmaningar och möjligheter som ställer krav på förändring och nya lösningar, därför finns PE Teknik & Arkitektur AB. Hos företaget jobbar arkitekter, ingenjörer och specialister som tillsammans med kunderna planerar och utformar hållbara fastigheter och smarta lösningar för våra städer och samhällen.

Genom att arbeta tillsammans i starka team skapar PE värde – inte bara för sina kunder, utan också för samhället i stort. Grunden är en stark tro på varje medarbetares personliga drivkraft. Tillsammans levererar PE Teknik & Arkitektur AB kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, bygg och anläggning samt installation. Det som driver PE framåt är viljan att förnya och förbättra. Det drivet och engagemanget attraherar inte bara kunder utan också de bästa medarbetarna.