SEHED Tresson AB > Balkong

Balkong

SEHED Tresson renoverar balkongplattor, utför framkantsgjutning, gjuter om balkongplattan samt monterar olika påhängsbalkonger. Därtill tvättar- och renoverar de även balkongräcken.

SEHED Tresson fixar er balkong, terrass och räcke.

Balkongen erbjuder ett enormt mervärde under sommarhalvåret och därför är den för de flesta en viktig del av bostaden. Men balkonger i behov av renoveringar eller lagningar är varken trygga eller speciellt inbjudande och kan dessutom värdeminska fastigheten.

Med en korrekt utförd renovering kan större och därmed dyrare reparationer längre fram förebyggas. Och en påbörjad vittring eller skador i form av sprickor eller avskalningar försämrar snabbt balkongen.

Kontakta SEHED Tresson eller besök deras hemsida för mer information.

Läs mer om Balkong på företagets hemsida

SEHED Tresson AB
Hemsida: https://www.sehedtresson.se

SEHED Tresson AB

SEHED Tresson arbetar med fasadrenoveringar i Stockholm. SEHED Tresson är en totalleverantör av utvändiga arbeten på fastigheter; som renoverar, reparerar och skapar nytt. De erbjuder allt inom fasader, fönster, balkonger, tak, solceller och utvändigt måleri. Vi arbetar med ROT-projekt såväl som nyproduktion.

SEHED Tresson är en komplett samarbetspartner för fasadarbeten. Våra projekt inbegriper allt från 1700-talshus till nyproduktion och allt som rör yttre renovering. Vi är medlemmar i SPEF, Stockholms BF och Sveriges byggindustrier.

SEHED Tresson har mer än 50 års erfarenhet när det gäller att renovera, förnya och reparera fastigheter utvändigt. Vi utför alla typer av utvändiga arbeten och vi åtar oss gärna helhetskonceptet gällande fasadrenoveringar, balkongarbeten, fönsterrenoveringar och -byten, målning, isolering och takrenovering. Vi utför både nyproduktions- och ROT-arbeten.

SEHED Tresson löser de flesta önskemål inom våra specialistområden. Vi utför bland annat renovering av det så kallade miljonprogrammet, äldre fastigheter, kulturfastigheter, kontor och offentliga byggnader såsom skolor, sjukhus och kyrkor.

SEHED Tresson erbjuder heltäckande fasadlösningar för alla typer av fastigheter. Detta kräver att medarbetarna har gedigen yrkeskompetens och att vi ställer extra höga krav på våra leverantörer och underentreprenörer. Lika höga krav ställer vi på det material och de produkter vi använder, de ska vara av hög kvalitet och ha lång hållbarhet.