Swedfloor HB > Asfaltering

Asfaltering

Swedfloor HB arbetar med asfaltering och har duktiga medarbetare med många års erfarenhet av asfaltering, justering, stensättning och murning.

Swedfloor HB lägger asfalt på vägar, parkeringsplatser, cykelbanor och gångstråk, på garageuppfarter och lekplatser, parkeringshus och i trädgårdar, parker och bostadsområden. Därtill arbetar Swedfloor HB med asfaltering av farthinder, försegling, linjemålning, fräsning, murning, grusjustering, plattsättning samt gång- och cykelbanor.

Kontakta Swedfloor HB för mer information eller besök deras hemsida!

Läs mer om Asfaltering på företagets hemsida

Swedfloor HB
Hemsida: https://www.swedfloor.se

Swedfloor HB

Swedfloor HB med säte i Stenkullen har specialiserat sig på att installera och underhålla kundanpassade epoxi- och andra fogfria golvbeläggningar. Företagets duktiga golvläggare utför såväl stora som små kvalificerade golvarbeten åt bostadsrättsföreningar, företag och privatpersoner. Swedfloor HB utför även injekteringar, olika betongarbeten samt asfaltering, stensättning och murning. Swedfloor HB är proffs på golv med över 20 års erfarenhet.

Swedfloor HB samarbetar med Sveriges ledande leverantörer av fogfria golvbeläggningar och epoxigolv för att säkerställa hög kvalitet på sina golvinstallationer. Swedfloor HB garanterar hög kvalitét och innehar licens liksom försäkringar för Er och vår säkerhet. På Swedfloor HB är kvalitets- och miljöfrågor högt prioriterade. Vi strävar hela tiden i vårt dagliga arbete efter att minska miljöbelastningen genom att använda råvaror och energi på ett optimalt sätt och därmed bidra till en ren och hälsosam miljö.